Stad ondersteunt verenigingen met oprichting van huisvestingsfonds

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Binnenkort is het de week van de vrijwilliger en onze stad draagt de vele verenigingen een warm hart toe. Naast de basissubsidies kunnen verenigingen ook financiële steun krijgen via het huisvestingsfonds, waarvan het reglement recent werd herwerkt. De bedoeling van dit fonds is een duwtje in de rug van verenigingen om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van hun infrastructuur te verbeteren.

Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem was, in de gemeenteraad van 13 februari, dan ook benieuwd om te weten hoeveel aanvragen er reeds geweest zijn sinds het huisvestingsfonds werd opgericht. 

Schepen Nathalie Muylle gaf mee dat reeds twee Roeselaarse sportclubs, VZW Rista en KSV Rumbeke, een aanvraag hebben ingediend voor grote infrastructuurwerken tot maximum 250.000 euro. Daarnaast vroegen een viertal vereningingen ondersteuning voor kleinere infrastructuurwerken. In 2021 en 2022 werden in totaal voor een kleine 300.000 aan investeringen gesubsidieerd bij 17 verenigingen. 

"Goede en veilige infrastructuur is een basisvoorwaarde voor verenigingen om een sterke werking uit te bouwen", besluit Ria Vanzieleghem. 

Roeselare nieuws

CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.