RUP Sport vernietigd na lobbywerk van N-VA Merchtem.

Publicatiedatum

Auteur

Michiel De Potter

Deel dit artikel

“Onze sportverenigingen snakken naar ruimte. Met dit RUP Sport gaven we hen toekomstperspectief,” zegt Schepen van Sport Toon Luypaert (cd&v-plus). “Het is onbegrijpelijk hoe N-VA Merchtem onze sportclubs nu heeft gesaboteerd. Hun lobbywerk heeft op korte termijn de ontwikkeling van de sportcampus onmogelijk gemaakt.”

N-VA Merchtem speelt onder één hoedje met hun minister.

In oktober bracht N-VA-raadslid Reinhoud De Bosscher een primeur in de gemeenteraad. Hij las voor uit een tekst die rechtstreeks vanop het kabinet van de minister kwam – maar die pas een dag later zou worden bekendgemaakt. De vraag rees toen reeds… heeft N-VA Merchtem een glazen bol, of spelen ze onder één hoedje met hun minister?

“Vandaag wordt duidelijk dat N-VA Merchtem dubbel spel heeft gespeeld,” stelt Schepen van Sport Toon Luypaert. “De vernietiging van het RUP Sport is het resultaat van intensief contact achter de schermen tussen N-VA Merchtem en minister van omgeving Zuhal Demir. Met dit manoeuvre maakt N-VA onze vele sportclubs het leven zuur.” 

De vernietiging van RUP Sport is een definitieve beslissing. De geplande uitbreiding van de sportcampus zal, op korte termijn, dus niet kunnen doorgaan.

Met het RUP Sport wou de gemeente het huidige sportcomplex uitbreiden richting de Dooren. Alles bij elkaar zou er zo’n 10 hectare sport- en recreatiegrond bijkomen. “Dat is te verantwoorden omdat de aangetoonde noden voor onze sportclubs hoog zijn,” zegt Burgemeester Maarten Mast (LVB). Naast sportterreinen en een sporthal zou er ook ruimte zijn voor natuurontwikkeling en waterbuffering. 

RUP Sport: Een noodzakelijke investering in ruimte voor onze sportclubs.

De sportclubs uit onze gemeente snakken naar ruimte. Binnen de huidige site werd deze legislatuur nog een extra baseballveld en een sportkooi ingepast, maar nu zit de site op haar limiet – er kan letterlijk geen veld meer bij.

“Als voorzitter van Merchtem United is dit voor onze club heel slecht nieuws. De velden op sportcomplex zijn overbevraagd. Het is elk jaar een hele puzzel om alle trainingen en wedstrijden ingepland te krijgen. Wat voor frustraties zorgt. Met het RUP Sport hadden we zicht op de broodnodige uitbreiding van de site en dat is nu weg,” zegt Niki De Proft. 

“De Merchtem Cats is de grootste baseballclub van België. Door de groei van de afgelopen jaren hebben we nood aan bijkomende infrastructuur. Zonder het RUP kan deze niet worden gebouwd. We keken dus hard uit naar het RUP Sport om dit mogelijk te maken," zegt de voorzitter van de Cats, Anton Siebelink. 

Verantwoordelijke voor de jeugdopleiding van Wolvertem-Merchtem, Stefaan Van Den Eynde, is ook heel teleurgesteld. "Als club moeten we wekelijks kinderen uit Merchtem weigeren omdat er geen vrije uren meer zijn op de terreinen. Zonder dit RUP zullen veel kinderen uit Merchtem geen kans krijgen om te voetballen in hun buurt."

Voorzitter van Blue Sox Merchtem Nathalie De Winter reageert: “Momenteel is het echt behelpen en moeten we trainen en wedstrijden spelen op onpraktische uren. We zouden ook verder willen en kunnen groeien, maar er is geen vrije ruimte meer van de beschikbare velden. We keken dus erg uit naar het RUP Sport waar een volwaardig hockeyveld was voorzien.”

Schepen van Sport Toon Luypaert beaamt. “De plannen voor uitbreiding komen er na een uitgebreide rondvraag bij al onze sportclubs. Met het RUP Sport gaven we onze sportclubs de mogelijkheid om uit te breiden. Niet alleen Merchtem United, maar ook voetbalclub Wolvertem-Merchtem en hockeyclub Blue Sox zitten hierdoor in de penarie. Zij moeten nu leden weigeren omdat er gewoonweg geen plaats meer is. Ook de aanleg van de nieuwe sporthal en verenigingsschuur kan niet langer. Zo delen al onze Merchtemse verenigingen en dus niet alleen de sportclubs nu in de klappen.” 

 

Een helder plan, doorgesproken met sportclubs en administratie

Het RUP Sport sneuvelt in de allerlaatste fase. Het plan was het resultaat van een heel traject, met adviezen die allen positief waren. Zelfs het departement van de Minister van Omgeving zelf gaf in 2022 nog een onvoorwaardelijk gunstig advies – tot de tussenkomst van N-VA Merchtem.

✔ Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2013)

✔ Bevraging van alle sportclubs (2019)

✔ Gunstig advies Sportraad

✔ Gunstig advies Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

✔ Opmaak startnota RUP Sport

✔ Publieke raadpleging (2022)

✔ Gunstig advies Departement Omgeving (2022)

✔ Gunstig advies Provincie Vlaams-Brabant (2022)

✔ Opmaak scopingsnota RUP Sport (2022)

✔ Opmaak voorontwerp RUP Sport (2022)

✔ Plenaire vergadering (april ‘23)

✔ Voorwaardelijk gunstig advies Departement Omgeving

✔ Gunstig advies Provincie Vlaams-Brabant

✔ Voorlopige vaststelling RUP Sport in de gemeenteraad (2023)

✖ Negatief advies Departement Omgeving (2023)

✔ Gunstig advies Provincie Vlaams-Brabant (2023)

✔ Definitieve vaststelling RUP Sport in de gemeenteraad (mei 2024)

✖ Vernietiging Departement Omgeving (juli 2024)

 

Twee maten, twee gewichten

Bij de meerderheidspartijen LVB en cd&v-plus Merchtem zijn ze verbouwereerd over de gang van zaken: “De minister struikelt bijvoorbeeld over de voorziene compensatie van de ingenomen landbouwgronden. Voor het RUP van de waterzuiveringsinstallatie in Peizegem snijden we ook landbouwgrond aan die we nog moeten compenseren. Maar daar was er dan geen probleem. Er worden twee maten en gewichten gehanteerd. Het is sowieso een belofte van ons bestuur dat we geen vierkante meter landbouwgrond willen opofferen. We voorzien deze compensatie dan ook via het RUP Fragmenten,” weet schepen van Openbare werken Steven Elpers (LVB). 

 

Een uitbreiding binnen het bestaande GRS

Een tweede reden waarom de minister het plan vernietigt, is omdat het plangebied groter is dan de indicatieve zone die in het richtinggevend deel van het GRS (gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) is opgenomen. “Het woord indicatieve zegt in deze alles. Omwille van veranderende maatschappelijke behoeftes kan je afwijken van het richtinggevend gedeelte. De schatting van inwoneraantal tegen 2017 was maximaal 15.865, ondertussen zitten we op 18.000 inwoners. Als we de visie van de minister volgen kan er ook geen sporthal meer gebouwd worden want die mag enkel t.h.v. de huidige velden en mogen er enkel onverharde velden zonder verlichting en publiciteit voorzien worden in de uitbreiding. Want ook dat staat in het richtinggevend deel van het GRS. Ik denk dat iedereen weet dat ook daar de noden gewijzigd zijn, denk maar aan de kunstgrasvelden die ook als verharding aanzien worden,” weet schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (cd&v-plus). 

 

Een helder financieel plaatje

Het RUP Sport is kostendekkend en brengt geen enkele financiële verrassing voor een toekomstig bestuur met zich mee. Schepen van Sport Toon Luypaert (cd&v-plus): "De volgende ploeg krijgt een kant-en-klare sportsite waar ze meteen mee aan de slag kunnen. Vergelijk het met een gratis bouwgrond die in je schoot geworpen wordt. Je kan nog in alle vrijheid kiezen of je er een huis wil opzetten, en hoe groot."

 

Burgemeester Maarten Mast geeft tot slot nog mee: “Wij beraden ons met de voltallige meerderheid welke juridische stappen we kunnen ondernemen om het plan nog te redden. Wij blijven achter RUP Sport staan en gaan er alles aan doen om dit plan en de toekomst van alle sporters in Merchtem te redden.”

Ontdek het laatste nieuws

Ontgoocheling bij Merchtemse sportclubs na vernietiging van RUP Sport

Verschillende sportclubs reageren teleurgesteld na de vernietiging van RUP Sport. "Als club moeten we wekelijks kinderen uit Merchtem weigeren omdat er geen vrije uren meer zijn op de terreinen."

Vier nieuwe gezichten voor Merchtem

Drie nieuwe frisse namen en een oude bekende met elk hun eigen passies en interesses. Ontdek enkele nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezigen: Lore Moyson, Nin Walschaerts, Tim De Ridder, en... Willem Maetens.

Lien Casier haalt meer dan 5000 voorkeurstemmen... Bedankt!

Onze eerste schepen Lien Casier behaalde een prachtig resultaat bij de Vlaamse verkiezingen. Ze behaalde een uitstekende persoonlijke score, met meer dan 5000 voorkeurstemmen.