Zet N-VA de toekomst van onze sportclubs op de helling?

Publicatiedatum

Auteur

Michiel De Potter

Deel dit artikel

Heeft N-VA Merchtem een glazen bol, of spelen ze onder één hoedje met hun minister? Wat het ook is, we vinden het spijtig dat onze Merchtemse sportclubs nu in de kou worden gezet.

Tijdens de gemeenteraad van november 2023 vroeg N-VA Merchtem naar een stand van zaken i.v.m. RUP Sport. In hun tussenkomst werd duchtig geciteerd uit Ruimtelijke Structuurplannen, wetboeken, visieteksten en conceptnota’s.

De dag nadien kwam de aap uit de mouw. Want de gemeente kreeg enkele uren na de gemeenteraad, tegen alle verwachtingen en voorgaande adviezen in, een negatief advies van het Departement Omgeving… en de tussenkomst van N-VA tijdens de gemeenteraad bleek ‘toevallig’ letter voor letter dat latere advies.

Heeft N-VA Merchtem een glazen bol, of spelen ze onder één hoedje met hun minister? Wat het ook is, we vinden het spijtig dat onze Merchtemse sportclubs nu in de kou worden gezet.

Laat ons in het kort nog even de puntjes op de i zetten:

  • Ja, een ontwikkeling van een gemeentelijke sportsite op de Dooren was reeds voorzien in het Structuurplan uit 2013. Het huidige college maakt hier nu werk van.
  • Ja, er wordt rekening gehouden met het bindend gedeelte van dat Structuurplan. In het positief advies dat de gemeente hiervoor reeds kreeg van de provincie Vlaams-Brabant wordt dat expliciet bevestigd.
  • Ja, de omzetting van de ingenomen landbouwgrond wordt gecompenseerd. Dit gebeurt om technische redenen met een ander RUP. 
  • Neen, de exacte inplanting van de verschillende sportclubs is nog niet bepaald. Zoals reeds vaak gezegd wordt dit een taak voor het volgende bestuur.
  • Neen, de bestaande zonevreemde clubs, waaronder bijvoorbeeld Den Bleuken, Cristal Boys,... kunnen op hun huidige locatie blijven zolang ze een werking hebben.
  • Neen, er dreigt dus op geen enkele manier een gedwongen verhuizing, laat staan een onteigening voor deze clubs.

 

Hieronder ziet u alvast de toekomstvisie die is uitgewerkt voor onze talloze sportverenigingen.

RUP Sport

Ontdek het laatste nieuws

Extra ogen op de sportsite Dooren en een nieuwe Finse piste.

Het sportcomplex achter de Dooren wordt druk gebruikt, en dan gaat er al eens iets stuk.  Er is een nieuw deeltijds personeelslid die voortaan het onderhoud van dichtbij zal opvolgen. Ook de heraanleg van de Finse piste zit volop in studiefase.

Sociale woningen in Peizegem?

Vorige maand was er een infomoment te Peizegem in verband met een mogelijk project voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen thv de Groenstraat. De organisatie was in handen van de woonmaatschappij Providentia en Vlabinvest: zij zijn de eigenaars en ontwikkelaars zijn van het project. Ook de oppositie vond alvast dat het infomoment goed was gegeven!

Statiegeld? Ja, maar dan best goed georganiseerd...

De voltallige gemeenteraad verzet zich tegen het digitaal statiegeldsysteem. Iedereen steunde hiervoor de Motie van de Statiegeldalliantie die de meerderheid had laten agenderen.