Positieve evaluatie van Kwaliteitskamer in Roeselare

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Drie jaar geleden startte Stad Roeselare met de kwaliteitskamer, een multidisciplinair team van 4 externe deskundigen die de kwaliteit van de stadsontwikkeling-en vernieuwingsprojecten beoordelen en begeleiden. De kwaliteitskamer geeft advies op bouwdossiers die een impact hebben op het stadsweefsel en werd opgericht om de ruimtelijke kwaliteit van projecten te verhogen en beter op elkaar af te stemmen. 

De bevolking van Roeselare groeit snel en tegelijk wordt onze fysieke ruimte schaarser. We zijn een inhaalbeweging rond groen aan het maken en op ruimtelijk vlak hebben we heel wat uitdagingen. Daarom vroeg gemeenteraadslid Margot Wybo vandaag in de gemeenteraad hoe de stad de werking van de kwaliteitskamer evalueert en of de kwaliteitskamer al het verschil kon maken voor Roeselare. 
Nathalie Muylle: “Concreet is het de bedoeling van de kwaliteitskamer om intenties van bouwheren, visies van ontwerpers, adviezen van stadsdiensten en opinies van bestuurders in een zo vroeg mogelijk stadium samen te brengen en uit te werken tot bouwprojecten die een meerwaarde voor de stad betekenen. We evalueren de werking van kwaliteitskamer zeer positief, hun adviezen hebben een positieve impact op de kwaliteit van de projecten. Voor wie denkt dat de kwaliteitskamer afremmend werkt, kunnen we zeggen dat dat helemaal niet zo is. We krijgen voor 8 van de 10 projecten de feedback van ontwikkelaars dat het ontwerp beter is na het advies van de kwaliteitskamer. Er zijn ondertussen ook al ontwerpers die spontaan bij de kwaliteitskamer aankloppen voor advies."
Er werden ondertussen 65 dossiers besproken in de kwaliteitskamer waarbij een verbetering van ofwel het programma, de groeninvulling of de architectuur wordt geadviseerd. De kwaliteitskamer komt tussen in projecten die zich onderscheiden van een klassieke huis door programma, het bouwvolume of de impact van het project op de directe omgeving, de meeste van die dossiers zijn woonprojecten. Maar de kwaliteitskamer gaf ook al advies voor het Barnum, de school in Beveren en de Paterskerk. 

Roeselare nieuws

CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.