Meer ambitie voor de site van het oud ziekenhuis

Publicatiedatum

Auteur

cd&v Maaseik

Deel dit artikel

Het is een goede zaak dat de site van het oud ziekenhuis onder handen wordt genomen. Men gaat inzetten op ontharding en vergroening. Vanuit cd&v Maaseik vinden we dat de plannen méér ambitie mogen tonen. We pleiten om naast de vergroening ook bebouwing (bijv. seniorenwoningen) te voorzien. 

De ruimte (1,7 hectare) die vrijkomt na het afbreken van het oud rust- en ziekenhuis biedt qua omvang, ligging en de aanwezigheid van het woonzorgcentrum, veel mogelijkheden. Tijdens een overleg met de senioren, op 18 december 2023, werd er gepleit voor het bouwen van seniorenwoningen. Zowel op het vlak van herbergzaamheid, bereikbaarheid, sociaal contact en gedeelde diensten met het woonzorgcentrum is dit een ideale locatie. Dit idee werd door de partijraad unaniem gesteund.

Het zou ook positief kunnen bijdragen voor onze jonge gezinnen. Wanneer senioren voor deze plek kiezen, komen hun bestaande woningen vrij.

 

Dossiers

Gun onze jongeren een OverKop huis

Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag in 2016 werden vijf OverKop-huizen gerealiseerd. Door de jaren heen is hun aantal gegroeid tot 61 OverKop huizen. Cd&v Maaseik roept op om dringend werk te maken van een OverKop huis voor onze jongeren.

Gun Maaseik een veilige verbinding met Nederland

Het gebeurt niet veel dat je vanuit de opposite kan wegen op beslissingen van het 'beleid'. Eerst werd er gekozen om de bestaande brug te renoveren. De inspanningen van cd&v Maaseik hebben er toe geleid dat men uiteindelijk is gegaan voor een nieuwe brug. Natuurlijk hebben we dit niet alleen gedaan, en wensen we ook, in deze, Open Vld te danken. We kijken uit naar de nieuwe brug. 

Onnodige belastingverhoging in 2019

In de aanloop naar de verkiezingen in october 2018 werd door Open Vld en NVA beloofd dat de belastingen niet verhoogd zouden worden. 

Tijdens de eerste gemeenteraad, in januari 2019, werd door Open Vld, NVA en Pro3680 beslist om de belastingen te verhogen.