HARTelijk nieuw jaar, Roeselare Hartveilige Stad 2.0

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Thierry Bouckenooghe geïnformeerd naar de voortgang met betrekking tot de levensreddende AED-toestellen in Roeselare.

“Op 23 januari 2023 hebben wij tijdens de gemeenteraad aangedrongen op een verhoogde inzet van AED-toestellen binnen onze stad. Ons pleidooi omvatte onder andere het initiëren van een aanmoedigingscampagne gericht op bedrijven, organisaties en sportclubs, met als doel om hun levensreddende AED's toegankelijk te maken voor iedereen. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we levens redden.
In het antwoord dat we ontvingen, werd duidelijk dat de stad al actief bezig was met het onderzoeken van mogelijkheden om privégebruikte AED-toestellen publiekelijk beschikbaar te stellen. Dit toonde aan dat er reeds aandacht werd besteed aan dit urgente vraagstuk.
Tijdens ons eigen onderzoek identificeerden we drie specifieke locaties als 'blinde vlekken', waar de ontsluiting van privétoestellen of de installatie van extra AED-apparatuur mogelijk levens kan redden. De gebieden Beveren-Noord, De Tassche en Sterrebos zijn geïdentificeerd als potentiële focusgebieden.

Een belangrijke vraag die naar voren komt, is welke bedrijven, organisaties en sportclubs tot op heden zijn gecontacteerd in het kader van de aanmoedigingscampagne en wat het resultaat van deze inspanningen is. Transparantie over deze contacten en de reacties die zijn ontvangen, is cruciaal om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en te zorgen voor een breder draagvlak voor dit levensreddende initiatief.
Daarnaast is het cruciaal om te weten of er al vooruitgang is geboekt met betrekking tot de geïdentificeerde blinde vlekken. Zijn Beveren-Noord, De Tassche en Sterrebos inmiddels voorzien van AED-apparatuur of zijn er concrete plannen om dit te realiseren? Burgers van deze gebieden en de stad Roeselare als geheel verdienen een duidelijk beeld van de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen en de status van hun hartveilige initiatieven.

Als we samenwerken, kunnen we van Roeselare niet alleen een Hartveilige Stad maken, maar ook een voorbeeld stellen voor andere gemeenten. Het bevorderen van toegang tot AED-apparatuur en het vergroten van de bewustwording zijn sleutelstappen in deze richting. Laten we in 2024 niet alleen toasten op een nieuw jaar, maar ook op een stad die zich inzet voor het redden van levens.

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.