Gele Doos met medische info voor alle 65-plussers

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Alle 65-plussers van Roeselare krijgen in het voorjaar van 2022 een Gele Doos waarin ze alle belangrijke medische informatie kunnen bewaren. Dat heeft schepen voor Seniorenbeleid Bart Wenes (CD&V) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Matthijs Samyn (CD&V). De Gele Doos moet in noodsituaties kostbare tijd besparen.

“Oudere mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. In noodsituaties zijn deze mensen vaak niet in staat om belangrijke informatie over te maken aan de hulpdiensten zoals de dienst 112”, legt Matthijs Samyn uit. “Een centralisatie van medische gegevens bij de mensen thuis is dan ook een sterke meerwaarde. Omdat een digitale aanpak voor deze doelgroep niet altijd evident is, kan de Gele Doos een oplossing zijn. Het concept van de Gele Doos bestaat erin dat alle gegevens over aandoeningen, medicatie, allergieën of andere noodzakelijke medische info in een brooddoos terechtkomen die in de koelkast wordt bewaard. Op die manier is de info gemakkelijk te lokaliseren voor medische hulpverleners, winnen ze kostbare tijd en kunnen ze accurater handelen. Uit verschillende evaluaties van proefprojecten in verschillende Vlaamse steden blijkt dat de Gele Doos als een meerwaarde wordt gezien.”

Digitale Gele Doos via app

“Deze Gele Doos is inderdaad een goed hulpmiddel, vooral in acute situaties”, bevestigt Bart Wenes, schepen voor Seniorenbeleid. “We gaan hierover afspraken maken met de eerstelijnszones, met organisaties in de tweede lijn zoals bijvoorbeeld AZ Delta en met Empact, de organisatie die werkt rond geïntegreerde zorg. Empact wil de uitrol van de Gele Doos financieel mee ondersteunen. We willen de Gele Doos in het voorjaar van 2022 verdelen bij alle 65-plussers in onze stad. Eind 2022 volgt dan een evaluatie en een eventuele bijsturing. Daarnaast onderzoeken we ook of we een digitale tool kunnen ontwikkelen zodat er naast de fysieke doos ook een app van de Gele Doos kan worden ontwikkeld.”

 

Foto: Stefaan Beel

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.