Gele Doos met medische info voor alle 65-plussers

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Alle 65-plussers van Roeselare krijgen in het voorjaar van 2022 een Gele Doos waarin ze alle belangrijke medische informatie kunnen bewaren. Dat heeft schepen voor Seniorenbeleid Bart Wenes (CD&V) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Matthijs Samyn (CD&V). De Gele Doos moet in noodsituaties kostbare tijd besparen.

“Oudere mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. In noodsituaties zijn deze mensen vaak niet in staat om belangrijke informatie over te maken aan de hulpdiensten zoals de dienst 112”, legt Matthijs Samyn uit. “Een centralisatie van medische gegevens bij de mensen thuis is dan ook een sterke meerwaarde. Omdat een digitale aanpak voor deze doelgroep niet altijd evident is, kan de Gele Doos een oplossing zijn. Het concept van de Gele Doos bestaat erin dat alle gegevens over aandoeningen, medicatie, allergieën of andere noodzakelijke medische info in een brooddoos terechtkomen die in de koelkast wordt bewaard. Op die manier is de info gemakkelijk te lokaliseren voor medische hulpverleners, winnen ze kostbare tijd en kunnen ze accurater handelen. Uit verschillende evaluaties van proefprojecten in verschillende Vlaamse steden blijkt dat de Gele Doos als een meerwaarde wordt gezien.”

Digitale Gele Doos via app

“Deze Gele Doos is inderdaad een goed hulpmiddel, vooral in acute situaties”, bevestigt Bart Wenes, schepen voor Seniorenbeleid. “We gaan hierover afspraken maken met de eerstelijnszones, met organisaties in de tweede lijn zoals bijvoorbeeld AZ Delta en met Empact, de organisatie die werkt rond geïntegreerde zorg. Empact wil de uitrol van de Gele Doos financieel mee ondersteunen. We willen de Gele Doos in het voorjaar van 2022 verdelen bij alle 65-plussers in onze stad. Eind 2022 volgt dan een evaluatie en een eventuele bijsturing. Daarnaast onderzoeken we ook of we een digitale tool kunnen ontwikkelen zodat er naast de fysieke doos ook een app van de Gele Doos kan worden ontwikkeld.”

 

Foto: Stefaan Beel

Roeselare nieuws

CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.