Elke dag telt, elke regendruppel herinnert ons aan de kwetsbaarheid.

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 11 september vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe om de actuele stand van zaken van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG) Iepersestraat.

Raadslid Thierry Bouckenooghe: ”Tijdens de gemeenteraad van 12/09/22 hebben we om een update verzocht met betrekking tot dit urgent project. Toen werd duidelijk dat een derde archeologisch onderzoek een vertragende factor vormde. Eind januari van dit jaar, heeft de archeoloog bevestigd dat het veldwerk voltooid was, waardoor de bouwheer groen licht kreeg om de vergunde werken aan te vangen.
Met een symbolische eerste spadesteek op 30 mei, precies zeven jaar na de overstroming die Roeselare trof, is de langverwachte constructiefase van het GOG Iepersestraat van start gegaan.
Sinds de symbolische eerste spadesteek op 30 mei, lijkt er weinig tot geen communicatie te zijn geweest over de voortgang van het project. Deze situatie heeft geleid tot een begrijpelijke en legitieme vraag van de burger.
Kunt u uitleggen hoe het project georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond zal worden?
Het verstrekken van transparante en actuele informatie zal niet alleen de burger geruststellen, maar ook bijdragen aan het versterken van de band tussen de burger en het stadsbestuur.
Elke dag telt, elke regendruppel herinnert ons aan de kwetsbaarheid.”

Schepen Francis Debruyne meldt met vreugde dat de langverwachte werken aan het Gecontroleerd Overstromingsgebied Iepersestraat (GOG) eindelijk van start zijn gegaan.

Schepen Francis Debruyne: “De grondverwerving gebeurde door de stad. Wat betreft de daadwerkelijke uitvoering van de werken, die worden in opdracht van de Provincie uitgevoerd. Dit toont de samenwerking en gecoördineerde inspanningen tussen verschillende bestuursniveaus om dit project tot een succes te maken.
De voorbereidingen voor de werken zijn al begonnen. Bomen werden gerooid en steenslag is aangevoerd om een pad te creëren. Een teken van transparantie en betrokkenheid bij dit project is de communicatie met de mensen die langs het traject wonen waar de aarde zal worden vervoerd. Dit zorgt ervoor dat de bewoners goed op de hoogte zijn van de stappen die worden genomen en de mogelijke impact op hun dagelijkse leven. De feitelijke werken aan het Gecontroleerd Overstromingsgebied zullen in oktober van start gaan.”

Raadslid Bouckenooghe: “Sta me toe schepen dat ik uw aandacht nogmaals vestig op: ‘Elke dag telt’, vooral als het gaat om de bescherming van onze stad tegen overstromingen. Het is dan ook van groot belang dat de voortgang van dit project nauwlettend wordt gevolgd en regelmatig wordt gecommuniceerd met de burger.”

Schepen Debruyne belooft plechtig om de voortgang van het project nauwlettend op te volgen en regelmatig te communiceren met de burger.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.