Eerste steenlegging onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert.

Publicatiedatum

Auteur

Vic Ravelingeen

Deel dit artikel

In aanwezigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme, tevens ook voorzitter OVSG, vond vanmiddag de eerste steenlegging plaats van de creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert in Zwevegem.

Onderwijs en kinderopvang bouw je vooral uit met mensen maar daarnaast heb je ook kwalitatieve infrastructuur nodig om alles vlot te laten verlopen.

Isabelle Degezelle, schepen van Jeugd, Kinderopvang en Onderwijs: ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze prachtige onderwijs- en vrijetijdscampus. Deze campus is een ware parel in Vlaanderen, omdat het een unieke samenkomst is van buitengewoon en regulier onderwijs, kunstonderwijs en vrijetijdsactiviteiten. Hier staat de jeugd centraal, waar zij kunnen deelnemen aan zowel kwalitatief onderwijs als creatieve en plezierige vrijetijdsbesteding.‘

‘We investeren op de Kappaertsite in de toekomst van ons gemeentelijk buitengewoon lager onderwijs, met onze Klim-Op school. De Klim-Op telt momenteel 135 leerlingen en naar verwachting zal dit aantal stijgen tot 165 leerlingen. We zijn dan ook blij dat we voor de bouw van deze faciliteiten van 9,3 miljoen een beroep kunnen doen op 6 miljoen subsidies van Agion. Hiermee dragen we bij aan de dringende behoefte aan onderwijs voor kinderen met bijzondere behoeften, en tegelijkertijd kunnen we dit haalbaar houden voor onze gemeente.’

De kracht van deze campus ligt in de samenwerking en complementariteit van verschillende activiteiten, wat leidt tot een optimaal gebruik van de faciliteiten. Daarom is het concept van een brede schoolwerking essentieel, zodat de gebouwen ook tijdens vakantieperiodes maximaal benut kunnen worden zonder dat er extra infrastructuur nodig is. Zo worden ook de gemeentelijke vakantiewerking en de naschoolse kinderopvang gecentraliseerd op deze campus, waar tijdens de vakanties zo'n 250 tot 300 kinderen en jongeren kunnen genieten van diverse activiteiten, en waar op woensdagnamiddagen ruimte is voor ongeveer 75 kinderen in de kinderopvang.

Aan het begin van de huidige legislatuur werd besloten om het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs voor ongeveer 900 jongeren en 120 volwassenen op deze campus te centraliseren. Momenteel vinden lessen op verschillende locaties plaats in faciliteiten die niet langer voldoen aan de behoeften van modern kunstonderwijs. Een DBFMO-project is momenteel in uitvoering, waardoor naast het gebruik van deze bouwfase er nog een tweede fase op deze campus voor het kunstonderwijs komt, eveneens met Agion-subsidies. De ambitie is om maximaal gebruik te maken van gedeelde faciliteiten door diverse doelgroepen. Het wordt een campus omdat deze uit verschillende gebouwen zal bestaan, waaronder een klaslokaalblok, een administratief blok met polyvalente zaal en een refterblok met fietsenberging, naast de reeds bestaande faciliteiten op de campus.

Bij de herontwikkeling van de onderwijs en vrije tijdscampus Kappaert wordt gestreefd naar een slimme herinrichting van het openbaar domein, gericht op veiligheid en groen. De schoolomgeving wordt verkeersluwe georganiseerd met prioriteit voor zwakke weggebruikers. Daarnaast komt er een frisse, multifunctionele parkomgeving met groene ruimtes en speelzones.

Het dossier voor deze campus werd in december 2020 gestart. Samen met de Vlaamse Bouwmeester werd toen gezocht naar een ontwerpteam. In november 2021 werd het ontwerpteam BDR-Carton123 uit Turijn en Brussel aangesteld, met landschapsarchitect Joost Emmerik uit Rotterdam. Daarnaast werd de expertise van de onderzoeksgroep Research en Design van de KU Leuven ingeschakeld voor advies over buitengewoon onderwijs en autisme. Voor stabiliteit werd een beroep gedaan op het bureau Sileghem en Partners uit Zwevegem, terwijl STir uit Dilbeek de technische aspecten zoals verwarming en ventilatie heeft uitgewerkt.

Op 23 oktober 2023 startte hoofdaannemer Vandenbussche met de werkzaamheden. De nodige grondwerken zijn uitgevoerd en intussen worden ook bovengrondse structuren opgetrokken. Met deze symbolische eerste steenlegging werden alle toekomstige gebruikers van deze campus uitgenodigd om letterlijk hun steentje bij te dragen met hun eigen steen. De campus zal nu snel vorm beginnen krijgen. Het is de bedoeling om tegen het voorjaar van 2025 operationeel te zijn en in de zomer alle partners te verwelkomen. Tegen die tijd zullen ook alle omgevingswerken afgerond zijn.

Loes Vandromme, voorzitter OVSG (Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten) en Vlaams Parlementslid:
‘Er is vandaag heel veel te doen over de kwaliteit van ons onderwijs. Om die te leveren hebben we in de eerste plaats goede leerkrachten en directeurs nodig, maar investeren in nieuwe schoolgebouwen betekent evenzeer dat we investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. We bouwen hier in Zwevegem letterlijk en figuurlijk aan onze toekomst.’

 

Bron: Isabelle Degezelle Schepen van jeugd en onderwijs.

Zwevegem nieuws

Het rustbankenplan voor Zwevegem is klaar: een kleine 400 plekjes om te verpozen!

Eén van  onze engagementen in het CD&V-verkiezingsprogramma was “Een rustbankenplan voor de gehele gemeente maken en zo in kaart brengen waar senioren, gezinnen, wandelaars en fietsers behoefte hebben aan een rustpunt om dan gericht in een project de investeringen te doen in banken die per uitstek ontmoetingsplekken zijn”.

Sem Vanhessche legt eed af als CD&V-raadslid in Zwevegem.

In opvolging van Stefaan Bonte heeft Sem Vanhessche (leeftijd?) in de raadzitting op 26 februari 2024 de eed afgelegd om vanaf 1 maart te zetelen in de Gemeente - en OCMWraad van Zwevegem.

Isabelle Degezelle en Raf Deprez steunen cd&v West-Vlaanderen.

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft afgelopen zaterdag de volledige lijsten voor de verkiezingen van 9 juni goedgekeurd. Onze afdeling kan twee kandidaten afleveren voor de verkiezingen.