CD&V Zele duidt burgemeester Hans Knop unaniem aan als lijsttrekker

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Enkele weken geleden verzamelde de partijraad van cd&v Zele om de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan te duiden. Alle leden schaarden zich unaniem achter de kandidatuur van burgemeester Hans Knop.

cd&v Zele als één ploeg

Voorzitter Bert Van Cauteren: “Voor zover ik weet is het in onze partij nog nooit gebeurd dat een kandidaat-lijsttrekker 100% van de stemmen haalde. Het bewijst hoe eensgezind onze partijraad achter het toekomstproject voor Zele staat dat onder Hans’ leiding vorm krijgt en waarvan de resultaten steeds duidelijker worden.”

Daarmee verwijst de cd&v-voorzitter onder meer naar het fel versterkte kansenbeleid, de renovatie van de openbare ruimte, de verhoogde fiets- en verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en de centrumstraten en de vele bouw- en vergroeningsprojecten die lopende zijn.

De burgemeester zelf laat geen twijfel bestaan over zijn engagement: “Onze ploeg heeft de voorbije jaren keihard gewerkt om in te halen wat de voorbije decennia werd verwaarloosd. Het allerbelangrijkste is dat we het gevonden elan niet verliezen, want het werk is nog lang niet af. Om bij te schaven wat nog niet goed zit en om opnieuw te verbinden wat uit elkaar werd gespeeld, heeft Zele nood aan een bestuursploeg die blijft zoeken naar oplossingen en daarbij visie en durf toont. Door overal tegen te zijn en te concentreren op het negatieve, promoot je de stilstand en geraak je geen millimeter vooruit. Onze focus zal altijd liggen op het enorme potentieel van Zele. cd&v kijkt positief naar de toekomst en zal daar – als de Zelenaar dat wil – stap voor stap aan verder bouwen.” 

Kiezen voor Zele

Voorafgaand aan de stembusslag in oktober, zijn er ook de parlementsverkiezingen in juni. Burgemeester Hans Knop liet cd&v nationaal duidelijk verstaan resoluut voor Zele te kiezen en dus geen parlementair mandaat te ambiëren. Wat niet wegneemt dat hij zijn partij zal steunen bij de parlementsverkiezingen.

Burgemeester Hans Knop: “De politiek verliest vandaag te veel energie aan elkaar stokken in de wielen steken. De oprechte wil om toekomstgerichte oplossingen te vinden, lijkt zoek. We zien dat in Zele, we zien dat nationaal. En dat negatieve sijpelt door in de brede samenleving. Ik zie maar één partij die de afbraakpolitiek overstijgt en respectvol omgaat met andere meningen. Die in plaats van tegenstellingen uit te vergroten echt zoekt naar verbinding en een redelijk compromis. Zo werken we in Zele en zo willen we ook dat er in Brussel gewerkt wordt. Wij vragen leiderschap in plaats van goedkope scheldpartijen. Daarom is een sterke cd&v ook nodig in het parlement en de regering. Ik wil mijn partij – letterlijk – steunen van op de lijstduwersplaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. Zo zetten we met onze Zeelse ploeg mee de schouders onder een positief toekomstproject voor ons land.”

De burgemeester wijst er ook op dat een sterke band met Brussel van belang is voor Zele: “Mijn kandidatuur heeft ook tot doel deel uit te blijven maken van een breed politiek netwerk. Dat is enorm belangrijk om Zeelse thema’s en dossiers op de agenda te plaatsen.”

 

Nieuws

Gebruik Blue-bike deelfietsen bij Zeels station blijft toenemen

Het gebruik van de blue-bike deelfietsen aan het station van Zele steeg in 2023 tot 789 ritten, een toename van 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Over heel Vlaanderen nam het gebruik van blue-bike deelfietsen toe met 19%. Een opmerkelijke stijging in Zele dus.

Succesvolle diervriendelijke aanpak tegen stadsduiven gaat door

In het hart van Zele, waar het evenwicht tussen stadsleven en natuurbehoud van groot belang is, heeft het gemeentebestuur onder leiding van CD&V een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de bestrijding van stadsduiven.

Trager is veiliger

Onze doortastende verkeersveiligheidsaanpak valt op. En we doen er nog een schepje bovenop