Budget als goede huisvader (of huismoeder)

Publicatiedatum

Auteur

Michiel De Potter

Deel dit artikel

Op het einde van het jaar wordt het budget van de gemeente tegen het licht gehouden. De aanpassing van het meerjarenplan werd besproken op de laatste gemeenteraad.

Kleine spoiler: de rekening klopt :-)

  • De lopende kosten zijn onder controle. Er zijn ook geen kosten aangegaan die pas later moeten worden afgelost. Dit wil zeggen dat een volgend bestuur budgettair vrij spel heeft om eigen keuzes te maken.
  • De enige uitzondering hierop is onze onderwijsinfrastructuur. Voor de nieuwbouw van De Plataan en de nieuwbouw van de Tuinbouwschool heeft de voltallige commissie Financiën haar akkoord gegeven. Investeren in onderwijs is voor alle partijen rond tafel evident.
  • De investeringen van de laatste jaren zijn dus gedaan met de eigen spaarpot. We denken aan de aankoop van randparkings aan Reedijk en Krekelendries, de Centrumtuin, alsook de aankoop van gronden voor de uitbreiding van De Plataan en de mogelijke uitbreiding van De Rinkeling, enz. 
  • Ook de verwerving van de gronden voor de uitbreiding van de sportsite op de Dooren is reeds in het huidige budget ingeschreven. De invulling van de terreinen, en ook de kosten die erbij horen, vallen toe aan het volgende bestuur.

Op de foto herkent u de spiksplinternieuwe loods van onze Technische Dienst. Ook deze is gebouwd én betaald tijdens deze legislatuur.

Ontdek het laatste nieuws

Extra ogen op de sportsite Dooren en een nieuwe Finse piste.

Het sportcomplex achter de Dooren wordt druk gebruikt, en dan gaat er al eens iets stuk.  Er is een nieuw deeltijds personeelslid die voortaan het onderhoud van dichtbij zal opvolgen. Ook de heraanleg van de Finse piste zit volop in studiefase.

Sociale woningen in Peizegem?

Vorige maand was er een infomoment te Peizegem in verband met een mogelijk project voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen thv de Groenstraat. De organisatie was in handen van de woonmaatschappij Providentia en Vlabinvest: zij zijn de eigenaars en ontwikkelaars zijn van het project. Ook de oppositie vond alvast dat het infomoment goed was gegeven!

Statiegeld? Ja, maar dan best goed georganiseerd...

De voltallige gemeenteraad verzet zich tegen het digitaal statiegeldsysteem. Iedereen steunde hiervoor de Motie van de Statiegeldalliantie die de meerderheid had laten agenderen.