Verkeersveiligheidsproject Vlaanderenstraat - Rijsvenenstraat i.s.m. Provincie Antwerpen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

"In Wuustwezel werd er gekozen om de wijk Vlaanderenstraat - Rijsvennen aan te pakken. Er kwamen vanuit de wijk al regelmatig vragen ivm de verkeersveiligheid in de wijk. Weet schepen van mobiliteit Kris Van Looveren (CD&V) Er staan veel auto's op de weg 's avonds waardoor het voor hulpdiensten wel eens moeilijk kan zijn om er snel door te geraken. Dit willen we oplossen d.m.v. dit traject."

De Provincie geeft handige tips en tricks en bied als ondersteuning een participatiebureau aan dat in gesprek gaat met de bewoners. Het bureau deed individuele gesprekken met bewoners (deze bewoners werden uitgeloot) en alle bewoners kregen een link om een vragenlijst in te vullen. Zo kreeg men een goed idee wat er leeft in de wijk. Daarna zijn er nog 2 meedenker sessies geweest met enkele bewoners die zich hiervoor wilden engageren.

De projectzone is groter dan enkel Vlaanderenstraat-Rijsvennen. Op woensdag 15 mei van 14u tot 20.30u een infomarkt georganiseerd worden. Alle bewoners van het projectgebied krijgen hiervoor nog een brief in de bus, hiermee kunnen ze dan een tijdsslot reserveren en krijgen ze samen met een gids een rondleiding langs alle infopanelen en kunnen ze zo zien wat de voorstellen zijn.

Website Provincie Antwerpen over verkeersveilige gemeente

                            

Nieuws

Stemmen met volmacht

Op 9 juni zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Dat betekent dat je kan bepalen wie jou mag vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. 

Alle meerderjarige Belgen hebben stemplicht. Dit betekent dat je moet gaan stemmen. Alle 16- en 17-jarige Belgen moeten ook voor het eerst gaan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement. Zij krijgen daar allemaal nog een uitnodiging voor.

Een volmacht geven

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit is ook niet verplicht. Geldige redenen hiervoor zijn: 

  • als je in het buitenland zit 
  • als je moet werken (als werknemer of zelfstandige) 
  • wegens ziekte of handicap 
  • als student 
  • als je wegens vrijheidsberoving niet naar het stembureau kan komen 

als je wegens (geloofs)overtuiging niet naar het stembureau kan komen

Elektrische deelauto's te huur aan het gemeentehuis

Voortaan kan je gebruik maken van twee elektrische deelauto’s. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.

Verkeersveiligheid op den buiten.

In samenwerking met lokale landbouwers leren leerlingen van het vierde leerjaar van alle scholen van Wuustwezel, hoe zij veilig kunnen fietsen op landbouwwegen wanneer tractoren naderen.