Stemmen met volmacht

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op 9 juni zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen. Dat betekent dat je kan bepalen wie jou mag vertegenwoordigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en het Europees Parlement. 

Alle meerderjarige Belgen hebben stemplicht. Dit betekent dat je moet gaan stemmen. Alle 16- en 17-jarige Belgen moeten ook voor het eerst gaan stemmen, maar enkel voor het Europees Parlement. Zij krijgen daar allemaal nog een uitnodiging voor.

Een volmacht geven

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen, kan je een volmacht geven. Dit is ook niet verplicht. Geldige redenen hiervoor zijn: 

 • als je in het buitenland zit 
 • als je moet werken (als werknemer of zelfstandige) 
 • wegens ziekte of handicap 
 • als student 
 • als je wegens vrijheidsberoving niet naar het stembureau kan komen 

als je wegens (geloofs)overtuiging niet naar het stembureau kan komen

Je kan volmacht geven door het volmachtformulier in te vullen met de gegevens van de volmachtgever en de volmachtkrijger of -drager. Dit attest moet dan ook ondertekend worden door de verantwoordelijke. 

Bij een reis in het buitenland of als zelfstandige moet de gemeente dit ondertekenen. Je moet dan wel een bewijs kunnen voorleggen, bijvoorbeeld een boeking of vliegtuigticket. Als je geen bewijs kan voorleggen, kan je ook een verklaring op eer invullen. 

Indien je als zelfstandige moeten werken, moet je het bewijs voorleggen dat je zelfstandige bent, bijvoorbeeld het ondernemingsnummer of uittreksel van de Kruispuntbank. 

Bij ziekte of handicap moet de dokter het attest ondertekenen. Als je moet werken, moet de werkgever het volmachtformulier ondertekenen. Bij studies door het onderwijsinstituut. Bij vrijheidsberoving door de penitentiaire instelling. Bij een activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging door de organisator van de activiteit. 

Hoe regel je de volmacht?

De nodige documenten kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis, via deze website (zie onderaan dit artikel) of via de website verkiezingen.fgov.be

Het volmachtformulier bevat drie handtekeningen: van de volmachtgever, de volmachtkrijger en de verantwoordelijke. 

De volmachtkrijger moet op de dag van de verkiezingen eerst gaan stemmen voor zichzelf in zijn bureau. Daarna brengt hij zijn stem uit in het stembureau van de volmachtgever. 

Om de volmacht te kunnen uitoefenen brengt de volmachtkrijger het volgende mee: 

 • het ingevulde en 3x ondertekende volmachtformulier 
 • de eigen identiteitskaart 
 • de eigen kiesbrief 
 • de kiesbrief van de volmachtgever
   

De kiesbrieven worden dan afgestempeld als bewijs van de stemming. Elke kiezer kan slechts één volmacht krijgen en uitoefenen. 

Als je niet kan gaan stemmen en je wil geen volmacht geven, moet je hiervan het bewijs ook voorleggen. Dat kan bij de dienst burgerzaken, op de dag van de verkiezingen bij de voorzitter van het stembureau, of door het bewijs nadien op te sturen naar de vrederechter. 
 

Stemmen met een volmacht | Wuustwezel

Nieuws

Verkeersveiligheidsproject Vlaanderenstraat - Rijsvenenstraat i.s.m. Provincie Antwerpen

Elektrische deelauto's te huur aan het gemeentehuis

Voortaan kan je gebruik maken van twee elektrische deelauto’s. Je kan kiezen uit een klein stadsautootje of een grotere bestelwagen. De auto’s hebben een vaste parkeerplaats met laadpaal aan het gemeentehuis. De reservatie en registratie van de ritten verlopen via de Share Mobility app.

Verkeersveiligheid op den buiten.

In samenwerking met lokale landbouwers leren leerlingen van het vierde leerjaar van alle scholen van Wuustwezel, hoe zij veilig kunnen fietsen op landbouwwegen wanneer tractoren naderen.