Wateroverlast langs Maarkeweg

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het is spijtig genoeg een gekend fenomeen, de wateroverlast langs de Maarkeweg veroorzaakt door de erosie. De hevige regenval van het voorbije najaar heeft deze problematiek opnieuw op de agenda gezet.

Wat is er aan de hand?

Via de ruilverkavelingsbaan en een voetweg ontstaat er een hevige water- en modderstroom die haar weg zoekt tussen twee woningen door. Bij overvloedige regenval wordt de zijberm van de ruilverkavelingsbaan op verschillende plaatsen doorbroken waardoor die water-en modderstroom via de laagst gelegen percelen gekanaliseerd wordt naar de tuinen van een aantal bewoners. Een heel aantal mensen heeft hier last van. De overvloedige regen die we de laatste tijd te verduren kregen maakt de situatie nog ernstiger. Doeltreffende maatregelen zijn op korte termijn echt noodzakelijk!

Een aantal bewoners hebben ook zelf al initiatief genomen en bijvoorbeeld zelf een bermpje aangebracht om water tegen te houden of een grachtje gegraven om het water dan gecontroleerd te laten wegvloeien. Dat is natuurlijk geen langetermijnoplossing en dus heeft de buurt de gemeente gevraagd actie te ondernemen.

Het grote probleem is dat de gemeente niet zomaar snel even kan ingrijpen omdat de betrokken percelen geen openbaar domein zijn en men dus afhankelijk is van de goodwill van de eigenaars van die percelen. Daarbij komt ook nog dat één van die landbouwpercelen opgehoogd is wat het probleem nog groter heeft gemaakt. Voor die ophoging is momenteel een regularisatieprocedure aan de gang. Het is dus afwachten hoe het schepencollege hiermee zal omgaan.

Hoe kan dit nu opgelost worden?

De bevoegde gemeentediensten gaan samen met de erosieambtenaar bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden op de verschillende percelen. Hierna zal er overleg moeten gepleegd worden met de eigenaars van de betrokken percelen. Dat overleg blijft dus essentieel, een duurzame oplossing is alleen mogelijk als iedereen bereid is stappen te zetten.

En de toekomst …

We krijgen steeds meer te maken met periodes van hevige neerslag en dus veel water op korte tijd. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dergelijke problematieken zijn dus geen uitzondering meer. Dit jarenlang laten aanslepen is vandaag niet meer verantwoord. De burger heeft hier zeker zijn eigen verantwoordelijkheid in, de gemeente moet een bemiddelende en ondersteunende rol opnemen.

Maarkedal_Nieuws

"Wij gaan op eigen kracht naar de kiezer."

Cd&v Maarkedal gaat op eigen kracht naar de verkiezingen. Dat heeft de partij bekend gemaakt op hun jaarlijkse lenteontbijt voor de leden. In een gezellige drukte maakte de partij ook bekend dat Simon Van Quickelberghe de kopman wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Andere kandidaten maakte de partij nog niet bekend maar ze geeft wel aan dat het sowieso een goede mix van ervaring, jong en nieuw talent wordt. Voor de federale verkiezingen in juni zal Viktor Opsomer cd&v Maarkedal vertegenwoordigen als 5de kandidaat-opvolger.

Verslaggeving van gemeenteraad vanaf heden nog transparanter

Wie al eens een gemeenteraad heeft bijgewoond weet dat de interessantste tussenkomsten vaak gebeuren bij de mondelinge vragen en toelichtingen. Het is dan dat gemeenteraadsleden de vrijheid krijgen om zelf het onderwerp van een vraag te bepalen. Onze fractie is dan het meest actief omdat we op dat moment de vragen kunnen stellen die de meerderheidspartijen misschien niet altijd even graag horen. Zo kunnen we onze controlerende rol als oppositie ook voluit spelen.