Veilig thuis met nieuwe technologieën

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 18 december deed raadslid Thierry Bouckenooghe een oproep tot actie met betrekking tot de stijging van brandgerelateerde incidenten in België. Met jaarlijks ongeveer 10.000 branden in gebouwen, resulterend in talrijke doden, brandwonden en materiële schade, is het hoog tijd om de focus te leggen op veiligheidsmaatregelen, vooral met de opkomst van nieuwe technologieën.
Bouckenooghe benadrukte dat bijna 80% van de sterfgevallen door brand het gevolg is van woningbranden. Met de recente toename van elektrische fietsen, auto's, GSM's, tandenborstels, zonnepanelen, laadpalen, thuisbatterijen en andere geavanceerde technologieën, doen zich nieuwe veiligheidsuitdagingen voor die aandacht en bewustwording vereisen.

Het raadslid stelde voor om infomomenten te organiseren in de verschillende wijkgebieden van Roeselare, met als centraal thema 'Veilig thuis, nieuwe technologie en brandgevaar'. Hierbij vroeg hij of de stad bereid is om een informatiecampagne te voeren via het Stadsmagazine om de bewoners van Roeselare te voorzien van waardevolle informatie en bewustwording over veiligheidskwesties, met specifieke aandacht voor de risico's van brandgevaar door nieuwe technologieën.
De cijfers van dodelijke woningbranden in België blijven zorgwekkend, met 52 dodelijke slachtoffers alleen al in het lopende jaar. Bouckenooghe wees op het belang van initiatieven zoals 'Preventie in je wijk', dat sinds 2015 jaarlijks wordt georganiseerd door de stad in samenwerking met politie en brandweer. Dit programma omvat informatie over brandpreventie, inbraakpreventie en andere veiligheidsmaatregelen.

Burgemeester Kris Declercq onderstreepte dat 'Preventie in je wijk' elk jaar op 6 locaties wordt gehouden, verspreid over 3 actiedagen. In 2023 werd deze actie vervangen door de Veiligheidsdag. Tijdens deze evenementen geven politie, brandweer en gemeenschapswachten waardevol advies aan de bewoners.
Naast deze georganiseerde evenementen kwam veiligheid en brandpreventie ook aan bod op andere momenten. In 2023 werden de politie, brandweer, gemeenschapswachten en Dienst Samenleven uitgenodigd op de Seniorenadviesraad om uitleg te geven over inbraakpreventie, brandpreventie en andere initiatieven.
Binnen de brandweerzone zijn er brandweermannen met de specialisatie 'brandpreventieadviseur'. Deze experts bieden presentaties over brandveilig wonen, staan met een brandpreventiestand op evenementen, voeren gratis huisbezoeken uit en verstrekken gratis advies en informatie aan de bevolking.
Zowel politie als brandweer benadrukten dat op elk moment infomomenten kunnen worden aangevraagd door verenigingen, buurten en andere belanghebbenden. Het netwerkmoment voor Wijkcomités van 28 november 2023 besprak ook de mogelijkheid voor wijkcomités om deel te nemen aan 'Preventie in je wijk’. Momenteel worden de locaties voor 2024 vastgelegd, waarbij alleen de Bloemenwijk al aangaf interesse te hebben in het organiseren van 'Preventie in je wijk'.

In afsluiting van zijn vraag bedankte raadslid Bouckenooghe voor het bevestigende antwoord op zijn voorstel en benadrukte hij dat herhaalde communicatie over het beschikbare aanbod aan preventiemaatregelen waardevol zou zijn voor de inwoners van Roeselare.

Het is duidelijk dat stad Roeselare serieus betrokken is bij veiligheidsinitiatieven en zich blijft inzetten voor de veiligheid van haar inwoners in het tijdperk van nieuwe technologieën.

 

Roeselare nieuws

CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.