Trax in verdere ontwikkeling naar muziekcentrum

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 19 december polste gemeenteraadslid Stephanie Davidts over hoe de stad Trax verder kan ontwikkelen als dé jeugd- en cultuurhotspot van Roeselare. Volgens schepen Matthijs Samyn is het de ambitie van de stad om Trax te ontwikkelen tot een echt muziekcentrum. Zo komt er onder meer een nieuwe klank- en lichtinstallatie in de grote zaal.  

“De TRAX site is een grote meerwaarde voor onze jeugd en verenigingen die iets willen organiseren. Ze kunnen er terecht voor hun fuif, vergadering, een evenement, het organiseren van een optreden, enz…  De komst van een park nabij de site juich ik heel hard toe”, aldus gemeenteraadslid Stephanie Davidts. “Volgens mij zijn de Roeselarenaars klaar voor een volgende stap in het Trax-verhaal, met bv. meer concerten zoals de maatwerkconcerten met optredens zoals Zwangere Guy in november. Er is met andere woorden nog enorm veel potentieel om de site verder uit te bouwen en er écht dé plek voor onze jeugd van te maken. Hoe kunnen we het voor verenigingen TRAX nog gebruiksvriendelijker maken en enkele drempels om er iets te organiseren wegwerken? Wat zijn de ambities van de stad om TRAX echt uit te bouwen als cultuur- en verenigingshotspot?”

Trax als dé plek voor verenigingen

“Reeds veel verenigingen vinden de weg naar Trax. Het is een creatieve ontmoetingsplek voor iedereen met een mix aan verschillende ruimtes om te creëren, te beleven, te ontmoeten, te repeteren, te presenteren en te bewegingen. Het overdekte plein, dat de verschillende ruimtes verbindt, is een ideale ontmoetingsplaats.” aldus Schepen Matthijs Samyn.  “Voor iedereen is er wel een geschikte ruimte in Trax: voor activiteiten van verenigingen, maar ook voor kleinschalige en grotere optredens en fuiven. Bij jeugdbewegingen zien we dat vooral de Club in Trax 1 de voorkeur geniet, terwijl de Grote Zaal in Trax 2 eigenlijk beter geschikt is om fuiven in onder te brengen. De aanwezigheid van klank- en lichtinfrastructuur zorgt ervoor dat men vaker voor de Club kiest. Daarom werd ook beslist om in 2023 ook werk te maken van een klank- en geluidsinstallatie in de grote zaal. We voorzien hiervoor €125.000.”

Naar een echt muziekcentrum

“Het is daarnaast ook onze ambitie om Trax echt tot een muziekcentrum te ontwikkelen richting de volgende Legislatuur.”, gaat Matthijs Samyn verder. “Een eerste stap werd daarin in 2019 genomen door de samenwerking tussen Maatwerk, Pelzen en De Spil, dat ondertussen is uitgegroeid tot een label voor alternatieve clubconcerten in Trax. Het is het startpunt van een volwaardige programmatie voor het muziekcentrum. Er wordt daarom een nieuwe reeks van kwalitatieve, staande Maatwerkconcerten voorzien in de Grote Zaal met aandacht voor verschillende muziekgenres en regionale uitstraling.”

Gemeenteraadslid Stephanie Davidts is blij met de ambities van de stad “De klank- en lichtinstallatie zal een grote meerwaarde zijn voor wie er iets wil organiseren, want dat is vaak een grote kost voor verenigingen. De ontwikkeling van een muziekcentrum klinkt, bijna letterlijk, als muziek in de oren. Ik kijk alvast uit naar een volgend optreden. Verschillende partners daarin betrekken zorgt voor een grote meerwaarde voor de beleving in onze stad”

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.