Tijdelijk indoor skate-en freerunpark op Site Noord

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

De skatende jeugd is op zoek naar een indoor-skateplek, heeft de stad daarrond plannen? De vraag werd gesteld door gemeenteraadslid Margot Wybo tijdens de gemeenteraad van 16 oktober.

Schepen Samyn reageerde positief: “De vraag naar een indoor-skatepark is ons niet onbekend, tijdens verschillende participatietrajecten is de vraag meermaals naar bovengekomen. Er zijn zelfs al vrij concrete plannen. Op Site Noord zien we de mogelijkheid om een urban project te realiseren, tijdelijk weliswaar maar het project wordt na de tijdelijke periode geëvalueerd en de evaluatie zal worden meegenomen naar de volgende bestuursploeg.”

De ruimte zal bovendien ook beantwoorden aan de vraag naar een freerun-park. De stad zal rekening houden met de buurt als het gaat over de openingsuren en zal worden uitgebaat in samenwerking met volwassen vrijwilligers.

Het tijdelijke indoor Skate-en freerun park opent normaal gezien in de herfstvakantie tot de paasvakantie van 2024.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.