Taalopleiding voor nieuwkomers

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Raadslid Mia Cattebeke (cd&v) pleit voor een structurele samenwerking van de stad met taalopleidingen voor ‘nieuwkomers’ en middenveldorganisaties, als hefboom voor een duurzame integratie.

Raadslid Mia Cattebeke werkte mee aan een dialoogtafel die georganiseerd werd vanuit de dienst Integratie en Diversiteit van de stad, in samenwerking met CVO Miras en Samana. Het thema van deze dialoog was ‘mantelzorg’.

“Als we met mekaar spreken en vooral écht naar elkaar luisteren, we elkaar dan heel wat te bieden hebben – ook al is niet iedereen de taal even machtig” - aldus Mia. “Dan wordt niet alleen taal aangeleerd, maar wordt er ook uitgewisseld over de diverse culturen heen – waardoor het respect voor elkaar kan groeien. Onbekend is immers onbemind.”

Het was van voor corona dat er nog dialoogtafels georganiseerd werden en er zouden nog geen nieuwe op stapel staan. De vraag die Mia Cattebeke hierover stelde was, of deze methodiek verder (op)nieuw leven kan ingeblazen worden?

Mia Cattebeke pleit voor meer initiatief op dat vlak, door bijv. dialoogtafels structureel te organiseren, in samenwerking met de taalopleidingen van nieuwkomers en met vrijwilligers, bijv. uit middenveldorganisaties of organisaties waarvan de mensen rechtstreeks uit het leven getuigenis kunnen geven van hoe onze maatschappij op vandaag georganiseerd wordt, welke de waarden en de visie zijn, enz.

Mensen spreken mensen … en op die manier gelooft Raadslid Cattebeke erin dat middenveldorganisaties, naast onderwijs, een hefboom kunnen zijn voor een betere en snellere integratie.

Schepen Ph. Decoene ontweek in zijn reactie de essentie van de vraag. Er zijn inderdaad meerdere formele en informele initiatieven in kader van Integratie en Diversiteit, maar de vraag was vooral om zowel onderwijs als middenveldorganisaties meer, beter en structureel in te zetten als hefboom tot duurzame integratie.

Mia: “Een getuigenis die mij deze namiddag vooral opviel was het verhaal van een Roemeense vrouw die ongeveer 10 jaar in België woont, reeds redelijk goed Nederlands praat en toch nooit eerder rechtstreekse uitwisseling had met mensen over gebruiken en cultuur van ons land. Hier ligt dus werk op de plank!”

Nieuws uit Kortrijk

CD&V Kortrijk steunt kandidatuur Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030

Namens CD&V Kortrijk sprak raadslid Jean de Bethune volmondige steun uit voor de kandidatuur van Kortrijk op de titel 'Culturele Hoofdstad 2030'. Vooral de keuze om via cultuur te werken aan het verhogen van mentaal welzijn zien we als een versterkend element.

Busje komt niet (meer)

Raadslid Mia Cattebeke bracht op de gemeenteraad van 10 juni de herschikking van de buslijnen ter sprake. 'Buslijnen en -haltes zijn niet meer gebruiksvriendelijk voor, vooral, minder mobiele mensen'.

Kies voor zekerheid!

Wat is de échte inzet op 9 juni?
Het antwoord is simpel: zekerheid. U de zekerheid geven waar u recht op hebt. Zeker van meer netto, meer tijd en meer veiligheid.