Artikels met het label: "Mia Cattebeke"

Busje komt niet (meer)

Raadslid Mia Cattebeke bracht op de gemeenteraad van 10 juni de herschikking van de buslijnen ter sprake. 'Buslijnen en -haltes zijn niet meer gebruiksvriendelijk voor, vooral, minder mobiele mensen'.

Taalopleiding voor nieuwkomers

Raadslid Mia Cattebeke (cd&v) pleit voor een structurele samenwerking van de stad met taalopleidingen voor ‘nieuwkomers’ en middenveldorganisaties, als hefboom voor een duurzame integratie.

Mia Cattebeke looft het kermiscomité Heule-Watermolen

Tijdens de Gemeenteraad van 15 april 2024 bracht Mia Cattebeke de schenking van het kunstwerk De Molenaar door het Feestcomité van Heule-Watermolen - onder het voorzitterschap van Jean-Pierre Gheysens, op de Watermolen beter bekend als ‘meester Jean-Pierre’ - onder de aandacht en dit om meerdere redenen.

Enerzijds is er de schenking, anderzijds onderlijnt dit de grote belangloze inzet van heel wat vrijwilligers, een bewijs dat dergelijke buurtinitiatieven de nodige erkenning én ondersteuning verdienen.

Hoe een pilletje meer of minder het leven van ouderen kan verbeteren

Cd&v Kortrijk bij monde van Mia Cattebeke: “Bevorder de optimalisering van de medicatie van de bewoners in de woonzorgcentra”. Dit moet leiden tot een betere levenskwaliteit, minder bijwerkingen en een lagere kostprijs voor de betrokken bewoners. Veel ouderen hebben meerdere zorgnoden en nemen daardoor soms heel veel medicatie, soms ook té veel en onnodig. Dit kan gevaarlijk zijn of heel vervelende gevolgen hebben, zoals verlies van levenslust, verminderde eetlust, andere ongemakken en zelfs (hersen)schade.

Daarom legde Mia Cattebeke een voorstel neer in de gemeenteraad van 19 februari 2024. Implementeer het project IOMB (Integraal Optimaliseren van Medicatie bij Bewoners) in de publieke woonzorgcentra die er nog niet mee werken. Sensibiliseer ook de overige woonzorgcentra van Kortrijk om om met het project IOMB aan de slag te gaan. 

Ieder kind moet de kans krijgen om op school te leren zwemmen!

Voor cd&v Kortrijk moet het schoolzwemmen behouden blijven!

Zwemmen is een basisvaardigheid voor kinderen om in de lagere school te verwerven. Niet kunnen zwemmen kan immers levensbedreigend zijn. Gaan zwemmen en leren zwemmen met de school is dan ook lange tijd een evidentie geweest. Maar nu is het dit niet meer. En daar zijn meerdere redenen voor.