Sociale woningen in Peizegem?

Publicatiedatum

Auteur

Michiel De Potter

Deel dit artikel

Vorige maand was er een infomoment te Peizegem in verband met een mogelijk project voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen thv de Groenstraat. De organisatie was in handen van de woonmaatschappij Providentia en Vlabinvest: zij zijn de eigenaars en ontwikkelaars zijn van het project. Ook de oppositie vond alvast dat het infomoment goed was gegeven!

Hoeveel woningen zouden er komen?

Het project wil mee een oplossing bieden aan de betaalbaarheid van wonen in eigen gemeente. Het project zoals het voorgesteld werd, betreft 22 woningen waarvan een 10 koopwoningen voorbehouden aan inwoners met een beperkt inkomen. De overige 12 wooneenheden zullen huurwoningen zijn die sociaal verhuurd zullen worden. Een voorwaarde in voor beiden is dat men reeds 10 jaar in de Merchtem moet wonen. 

Waar zouden ze komen?

De mogelijke ontwikkeling ligt aan de Groenstraat. Dit is niet de voorkeurslocatie van het gemeentebestuur, maar werd omwille van o.a. de betonstop wel verkozen door Vlabinvest  Het project zelf bevindt zich in eerste fase, de visie wordt nu ontwikkeld. De directe buren van het project, in zowel de Groenstraat als het Leireken, werden uitgenodigd om tijdens het inspraakmoment opmerkingen en suggesties te geven. 

Wat met de vervuiling in de buurt?

Tijdens het infomoment kwamen er ook een aantal vragen naar boven in verband met de vervuiling in de buurt.  Voor alle duidelijkheid: de grond waar Providentia plannen voor maakt ligt niet in het gebied met de historische vervuiling. 

Ondertussen kregen we ook bericht van het Departement Zorg het bericht dat de “no-regret” voorzorgsmaatregelen niet langer nodig zijn. Er zijn namelijk geen aanwijzingen op een ernstige verontreiniging met PFAS. Dat wil helaas niet zeggen dat de bomen van het bosje opnieuw aangeplant kunnen worden, want daarvoor wachten we nog op advies betreffende het al dan niet verplicht saneren van het voormalige stort. Wordt vervolgd…

Ontdek het laatste nieuws

Extra ogen op de sportsite Dooren en een nieuwe Finse piste.

Het sportcomplex achter de Dooren wordt druk gebruikt, en dan gaat er al eens iets stuk.  Er is een nieuw deeltijds personeelslid die voortaan het onderhoud van dichtbij zal opvolgen. Ook de heraanleg van de Finse piste zit volop in studiefase.

Statiegeld? Ja, maar dan best goed georganiseerd...

De voltallige gemeenteraad verzet zich tegen het digitaal statiegeldsysteem. Iedereen steunde hiervoor de Motie van de Statiegeldalliantie die de meerderheid had laten agenderen. 

Eindelijk oplossing voor rioolwaterzuivering in Peizegem

Met de definitieve vaststelling van het RUP KWZI landt het dossier voor kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Peizegem. Hiermee is er eindelijk een inplanting vastgelegd in een dossier dat al bijna twintig jaar aansleept. Het KWZI zal het rioolwater van 2500 inwoners uit de buurt zuiveren.