Eindelijk oplossing voor rioolwaterzuivering in Peizegem

Publicatiedatum

Auteur

Michiel De Potter

Deel dit artikel

Met de definitieve vaststelling van het RUP KWZI landt het dossier voor kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Peizegem. Hiermee is er eindelijk een inplanting vastgelegd in een dossier dat al bijna twintig jaar aansleept. Het KWZI zal het rioolwater van 2500 inwoners uit de buurt zuiveren.

Er kwamen een aantal locaties in aanmerking. Voor zeven verschillende locaties werd telkens advies gevraagd aan o.a. Natuur & Bos, en Landbouw & Visserij. De locatie die uiteindelijk is geselecteerd was de enige zonder negatieve adviezen, en dus ook de enige haalbare en realistische locatie. Ze bevindt zich op het einde van de Peisegemstraat.

Het spreekt voor zich dat niet alle buurtbewoners blij zijn met de komst. Ze zijn in het voorjaar van 2023 uitgenodigd een gelijkaardig KWZI in Meise te bezoeken, zodat ze de impact met eigen ogen hebben kunnen zien.

Het bestuur heeft bekomen dat er een permanent groenscherm van 15 meter breed komt tussen het KWZI en de naastliggende woning - bij ons weten het enige KWZI in Vlaanderen met zo’n brede buffer.

Ontdek het laatste nieuws

Extra ogen op de sportsite Dooren en een nieuwe Finse piste.

Het sportcomplex achter de Dooren wordt druk gebruikt, en dan gaat er al eens iets stuk.  Er is een nieuw deeltijds personeelslid die voortaan het onderhoud van dichtbij zal opvolgen. Ook de heraanleg van de Finse piste zit volop in studiefase.

Sociale woningen in Peizegem?

Vorige maand was er een infomoment te Peizegem in verband met een mogelijk project voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen thv de Groenstraat. De organisatie was in handen van de woonmaatschappij Providentia en Vlabinvest: zij zijn de eigenaars en ontwikkelaars zijn van het project. Ook de oppositie vond alvast dat het infomoment goed was gegeven!

Statiegeld? Ja, maar dan best goed georganiseerd...

De voltallige gemeenteraad verzet zich tegen het digitaal statiegeldsysteem. Iedereen steunde hiervoor de Motie van de Statiegeldalliantie die de meerderheid had laten agenderen.