Roeselare heeft aandacht voor diversiteit aan fietsen

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 20 november vroeg gemeenteraadslid Thomas Witdouck hoe de stad omgaat met de evolutie naar meer diverse soorten fietsen. Schepen Stefaan Van Coillie geeft aan dat de stad inzet op fietsveiligheid en met infrastructurele aanpassingen drempels ‘letterlijk’ wil wegnemen.  

 “Steeds meer mensen verplaatsen zich met de fiets, wat we alleen maar kunnen toejuichen. We streven deze legislatuur bovendien naar 100 km extra veilige fietswegen. Je ziet al hele mooie realisaties, wat het is veiliger en aangenamer maakt: de zone 30 in de centra, fietsstraten, vrij liggende fietspaden, fietsostrades,... Daarnaast merken we een switch in het fietsgebruik. Naast gewone stadsfietsen rijden veel mensen elektrisch, wat de fietsen zwaarder maakt. Ook bakfietsen, driewielers, speedpedelecs, … zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken.”

Gemeenteraadslid Thomas Witdouck vroeg zich dan ook af hoe de stad omgaat met deze switch. “Is de infrastructuur aangepast aan de huidige noden en de aan de diverse soorten fietsen of moeten er aanpassingen gebeuren? Zijn we mee met deze veranderingen?”

Als antwoord gaf schepen Stefaan Van Coillie mee dat de stad sterk inzet op veilig fietsen. Om de fietsveiligheid, het comfort en een vlotte doorstroming te garanderen gebeuren er infrastructurele aanpassingen op verschillende fietsroutes. Zo werden er ruim 250 locaties langs trage wegen in kaart gebracht met eventuele obstakels en niveauverschillen. Er zijn nog andere locaties (zeker in het stadscentrum) die nog geïnventariseerd moeten worden.

“Op basis van deze inventaris werden al heel wat drempels verwijderd en zijn er paaltjes weggenomen om plaats te maken voor buitenmaatse fietsen” zei Stefaan Van Coillie.

Daarnaast houden we bij de aanleg van nieuwe fietspaden ook rekening met buitenmaatse fietsen en bij nieuwe fietsparkeervoorzieningen voorzien we genoeg ruimte.

Thomas Witdouck concludeerde dat de stad goed op weg is. “Er moet blijvend aandacht besteed worden aan veilig en comfortabel fietsen zodat meer mensen op de fietskar springen”.

 

 

 

 

 

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.