Nieuws uit Putte

Kostenplaatje sporthal swingt de pan uit!

Op de gemeenteraad van 21 december 2023 werden, zoals elk jaar gebruikelijk, de aanpassingen aan het meerjarenplan van de gemeente gepresenteerd. Net zoals vorig jaar, kon cd&v Putte dit plan niet goedkeuren

Uitlenen van herbruikbare bekers afgeschaft!

Ondanks hevig protest van onze cd&v fractie werd de stopzetting van de uitleenmogelijkheid van herbruikbare bekers goedgekeurd door de meerderheid. 

Plantboomactie Grasheide

Ziezo, weer tientallen bomen erbij in Grashei!

Zomeractie "De stoel"

CD&V Putte lanceert zomeractie 'De Stoel' en nodigt inwoners uit om plaats te nemen.

Lijsttrekker 2024 gekend!

CD&V Putte kiest Glenn Smets als nieuwe lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen 2024.