Kostenplaatje sporthal swingt de pan uit!

Publicatiedatum

Auteur

Yannick Rombauts

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 21 december 2023 werden, zoals elk jaar gebruikelijk, de aanpassingen aan het meerjarenplan van de gemeente gepresenteerd. Net zoals vorig jaar, kon cd&v Putte dit plan niet goedkeuren

De voornaamste reden hiervoor is de dure nieuwe sporthal. Het oplopend kostenplaatje van deze sporthal bezorgt ons als raadsleden in de plaats van de meerderheid het schaamrood op de wangen.

Daar waar vorig jaar met de budgetwijzigingen reeds 400.000 euro erbij kwam om op een project van meer dan 5 miljoen euro (inclusief verkregen subsidies) te belanden, vielen we dit jaar bijna achterover van onze stoel. Met betrekking tot de sporthal kwam er namelijk opnieuw een kostprijs bij, maar ditmaal van meer dan 1 miljoen euro, waardoor het totale investeringsbedrag al meer dan 6 miljoen euro bedraagt!  Dit vinden wij buitenproportioneel voor onze gemeentelijke financiën. Dit komt erop neer dat elke Puttenaar (inclusief alle kinderen) ongeveer 325 euro bijdraagt aan dit project. 

En alsof onze wangen nog niet rood genoeg waren, wordt het zelfs nog straffer! Onder andere door deze extra kosten voor de sporthal, stijgt de leninglast in het meerjarenplan eind 2024 ten opzichte van het begin van de legislatuur!  Op 1 januari 2019 bedroeg onze leninglast namelijk nog 25,4 miljoen euro. Eind 2024 zou deze volgens het meerjarenplan 26,5 miljoen euro bedragen! 

Merk op, CD&V Putte vergelijkt de leninglast wel degelijk met de financiële schuld die op 1 januari 2019 uitstond voor onze gemeente en niet eind 2019 zoals de schepen van Financiën doet. Eerst en vooral omdat dit de gehele legislatuur behelst, maar daarenboven te meer omdat dezelfde meerderheid sinds midden vorige legislatuur het beleid aan het voeren is. Er is naar onze mening dus geen enkele reden om met een ander tijdstip te vergelijken. Door dit meerjarenplan goed te keuren, is de huidige meerderheid bijgevolg akkoord om onze gemeente opnieuw dieper in de schulden te steken! Wij hebben hier als CD&V Putte een heel andere mening toegedaan en vinden dat het meerjarenplan overheen de legislatuur een schulddaling moet weergeven.


Om de grootteorde van deze schuldenlast die eind 2024 in het meerjarenplan staat verder nog even te kaderen, hebben we deze ook even uitgedrukt per inwoner van onze gemeente. Gedeeld door het aantal Putse inwoners (18.631 inwoners)  komt dit neer op een schuldgraad per inwoner van 1.423,7 euro. Om jullie een idee te geven of dit goed of slecht is, in Bonheiden, Sint-Katelijne Waver en Heist op den Berg bedraagt de schuld per inwoner respectievelijk 319 euro, 461 euro en 474 euro per inwoner. Krijgen wij als gemeente Putte voor deze hoge schuldgraad nu meer in ruil dan deze andere gemeenten? Daar hebben wij als CD&V-ploeg toch zeer sterk onze bedenkingen bij! Tijd voor verandering!

Nieuws uit Putte

Uitlenen van herbruikbare bekers afgeschaft!

Ondanks hevig protest van onze cd&v fractie werd de stopzetting van de uitleenmogelijkheid van herbruikbare bekers goedgekeurd door de meerderheid. 

Plantboomactie Grasheide

Ziezo, weer tientallen bomen erbij in Grashei!