Lijsttrekker 2024 gekend!

Publicatiedatum

Auteur

Eric Meyers

Deel dit artikel

CD&V Putte kiest Glenn Smets als nieuwe lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen 2024.

Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Putte heeft de partij Glenn Smets, 29 jaar en huidig gemeenteraadslid, aangewezen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. De aankondiging werd gedaan door minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden in aanwezigheid van een volle zaal.

Met de keuze voor Glenn Smets laat CD&V Putte zien dat ze inzet op verjonging en vernieuwing. Als gemeenteraadslid heeft Glenn reeds bewezen dat hij betrokken is bij de gemeenschap en dat hij bereid is om voor de belangen van de Putse inwoners op te komen.

Voorzitter Eric Meyers bevestigt: “Met Glenn maken we een keuze voor de toekomst. Een jong gezicht dat al enkele jaren in de gemeenteraad bewijst dat hij over de nodige capaciteiten beschikt. Zo volgt hij voor onze fractie de dossiers rond ruimtelijke ordening op de voet en hebben we nu in Putte, mede door zijn initiatief, twee hondenweides en een raadscommissie financiën.

Een keuze voor een nieuw gezicht wil ook zeggen dat Chris De Veuster niet langer de koppositie zal innemen. Voorzitter Meyers: “Chris heeft zelf aangegeven ruimte te willen laten voor een nieuw verhaal, gekoppeld aan een jong gezicht. Ze zal haar ervaring en kennis wel ter beschikking houden van onze partij en zelf ook actief deelnemen aan de verkiezingen van 2024. 

Glenn Smets zelf is zeer vereerd: “Het is een ongelooflijke eer voor mij om de lijst te mogen trekken van onze partij. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, en in het bijzonder aan Chris. Ik ben dan ook zeer blij dat zij onze lijst zal blijven ondersteunen

Ik ben nu enkele jaren gemeenteraadslid en voel de goesting alleen maar groter worden om te werken aan een beter Putte. Thema’s als inspraak, communicatie en mobiliteit zullen speerpunten worden voor onze partij. We gaan hier het komende jaar dan ook stevig aan werken!

CD&V Putte is met deze keuze klaar voor de toekomst en kijkt met vertrouwen uit naar oktober 2024!

     

Nieuws uit Putte

Kritisch over de financiële cijfers 2023-2024

‘De schuldgraad van onze gemeente blijft hoog in 2023 en zal in 2024 nog toenemen’

Op donderdag 27 juni werd op de gemeenteraad de jaarrekening van 2023 gepresenteerd. Als voornaamste conclusie kan gesteld worden dat de financiële schuld in 2023 18,7 miljoen euro bedraagt of ook wel 1003,7 euro per inwoner.

Kostenplaatje sporthal swingt de pan uit!

Op de gemeenteraad van 21 december 2023 werden, zoals elk jaar gebruikelijk, de aanpassingen aan het meerjarenplan van de gemeente gepresenteerd. Net zoals vorig jaar, kon cd&v Putte dit plan niet goedkeuren

Uitlenen van herbruikbare bekers afgeschaft!

Ondanks hevig protest van onze cd&v fractie werd de stopzetting van de uitleenmogelijkheid van herbruikbare bekers goedgekeurd door de meerderheid.