Peltorama 2050: dossier klaar om voor te leggen aan gemeenteraad

Publicatiedatum

Auteur

Dennis Fransen

Deel dit artikel

Eén van de grote speerpunten voor Pelt in deze legislatuur is de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor heel Pelt. Het plan kreeg de naam Peltorama 2050 en biedt oplossingen voor verschillende actuele uitdagingen zoals duurzaam ruimtegebruik, klimaat en mobiliteit. Samen met de inwoners doorliep de gemeente een participatietraject waarbij extra aandacht was voor de mening van kinderen en jongeren. Op 30 maart wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling en start het openbaar onderzoek.

Burgemeester Dennis Fransen:
"Pelt is de eerste Limburgse gemeente die haar ruimtelijk beleidsplan kan voorleggen aan de gemeenteraad. Ook de provincie Limburg stelde haar eigen ruimtelijk beleidsplan op, Vlaanderen volgt binnenkort. Nu Pelt een nieuwe en grotere fusiegemeente is, is er een duidelijke visie nodig over hoe de snel groeiende gemeente zich in de toekomst wil ontwikkelen. Hoe gaan we om met de open ruimte? Waar willen we nog bijbouwen? Welke gebieden laten we liever open? Hoe gaan we ons verplaatsen? Waar komen er voorzieningen, en waar bieden we ruimte om te spelen en te sporten?"

De gemeente Pelt heeft de ambitie om voor duidelijke oplossingen te kiezen. Ze zet nú al de bakens uit voor alle ruimtelijke beslissingen de volgende dertig jaar. De eerstvolgende stap om deze ambitie te realiseren, is de agendering op de gemeenteraard van 30 maart. Dan wordt het plan ter voorlopige vaststelling voorgelegd. Daarna volgt een openbaar onderzoek dat loopt van half april tot half juli.

Ten slotte volgt dan dit najaar de definitieve vaststelling van het beleidsplan. Vanaf dan vormt het de leidraad voor alle vragen die in de brede zin met ruimte te maken hebben. Peltorama is dus meer dan een ruimtelijk beleidsplan: het is een plan voor de toekomst voor diverse aspecten van onze samenleving. Het biedt mogelijkheden voor duurzamere mobiliteit, open ruimte, het centrum van Pelt, de leefbaarheid van de dorpen, Nolimpark en de toekomst van recreatie en landbouw.

Het ontwerp voor het beleidsplan Peltorama 2050 is tot stand gekomen over een periode van meer dan drie jaar waarin Peltenaren op regelmatige tijdstippen geïnformeerd werden. Aan het begin van het traject was er een brede bevraging, zowel online als op papier, waar elke Peltenaar aan kon deelnemen.

Vervolgens konden inwoners zich opgeven voor de P50. Dat is een groep van een vijftigtal personen die gedurende de daaropvolgende twee jaar vijf keer samenkwamen om in de diepte in gesprek te gaan over de details van Peltorama 2050. Via PLT magazine, social media en de pers kon de Peltenaar in elke fase van het proces meevolgen welke stappen er genomen werden. Tijdens diverse adviesraden kregen ook specifieke doelgroepen inzage in het beleidsplan en werden zaken bijgestuurd of toegevoegd. Op die manier is het een plan geworden van en voor 34 000 Peltenaren.
Uiteraard werden ook hogere overheden en buurgemeenten bevraagd, zoals dat overigens bij wet vastgelegd is.

Burgemeester Dennis Fransen:
"Als kindvriendelijke gemeente kregen ook de jongere inwoners de kans om hun mening te geven gedurende het hele traject. Tijdens online workshops met groepen kinderen en jongeren en tijdens de speelpleinwerking konden ze op laagdrempelige wijze kennismaken met de filosofie van het toekomstige ruimtelijke beleid. Ze mochten hierbij aangeven wat ze belangrijk vinden en waarop de gemeente moet inzetten. Dat is uniek en viel zelfs de VRT op: zij deden onlangs opnames in Pelt voor de ‘EDUbox Duurzaam Ruimtegebruik’. Dat is een educatief pakket waarmee middelbare scholen in heel Vlaanderen aan de slag kunnen tijdens lessen over ruimte."

Het ontwerp voor het beleidsplan Peltorama 2050 is in de eerste plaats een plan voor de toekomst van de Peltse kinderen en jongeren. De krijtlijnen die nu uitgetekend zijn, bieden ook nog voor hun kinderen en kleinkinderen de garantie dat Pelt de komende decennia de mooie groene gemeente blijft waar het fijn is om wonen. Het gemeentebestuur biedt hen met dit plan perspectief.

Nieuws

Pelt roept bewoners Boseind op voor tweede workshop van Boseind

Op 20 juni is er een tweede workshop met de Boseindenaren in het project Boseind Natuurlijk!. Met dat project wil de gemeente, samen met de bewoners, Boseind op een duurzame manier wapenen voor de toekomst in een veranderend klimaat. Bewoners en bezoekers van Boseind kunnen nog steeds hun ideeën geven en zich alvast inschrijven voor de workshop. 

Heraangelegd Marktplein opent feestelijk op zaterdag 18 mei

Aanstaande zaterdag 18 mei wordt het  nieuw aangelegde Marktplein in Neerpelt Centrum feestelijk in gebruik genomen. De werken zijn gestart in het voorjaar van 2023. Het is een plein geworden waar het fijn toeven is voor jong en oud, dat klaar is voor de klimaatverandering, veel ruimte geeft aan groen en zwakke weggebruikers, en ook nog ruimte laat voor de auto. Samen met het Marktplein werden ook de omliggende straten en de Broesveldstraat werden volledig vernieuwd.

1000 km middagstad Pelt verwacht duizenden bezoekers in dorpscentrum

11 mei is Pelt middagstad voor het grote vierdaagse fietsevenement t.v.v. Kom op tegen Kanker. Met het voorspelde goede weer verwacht de gemeente dat duizenden bezoekers zullen afreizen naar het evenementendorp middenin Overpelt-Centrum.