Peltorama 2050: dossier goedgekeurd door gemeenteraad

Publicatiedatum

Auteur

Dennis Fransen

Deel dit artikel

Gisterenavond werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Hierdoor kan het openbaar onderzoek starten. De komende weken volgt uitgebreide communicatie zodat elke inwoner weet wat Peltorama betekent voor de toekomst van ruimtelijk beleid in Pelt.

Met de voorlopige vaststelling van Peltorama komt stilaan de eindmeet in zicht. Het project werd opgestart begin 2020 en moet eind dit jaar uitmonden in een nieuwe visie op ruimtelijk beleid tot 2050 en verder.
Die visie is nodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Die eisen nieuwe oplossingen zoals behoud van groen, anders bouwen, ontharding, beter openbaar vervoer en mobiliteitsinfrastructuur, … Het gemeentebestuur heeft de ambitie om als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen een antwoord te bieden op de hedendaagse uitdagingen en dus de nodige veranderingen door te voeren.

Tijdens de twee jaar dat Peltorama 2050 tot stand kwam, vroeg de gemeente regelmatig aan kinderen en jongeren hoe zij kijken naar ruimtelijke uitdagingen en welke oplossingen ze zelf voorstellen.
Ze gaven aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker, veel ruimte tot verbetering is. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen ze zich al op jongere leeftijd zelfstandiger verplaatsen.

Opvallend was ook dat jongeren vaker denken in termen van algemeen belang. Oplossingen zoals gemeenschappelijke tuinen en parken kwamen regelmatig terug tijdens de workshops met kinderen en jongeren. Ze willen streven naar een publieke ruimte waar ontmoeting weer alle kansen krijgt, niet alleen met andere kinderen maar ook in interactie met volwassenen. Daarnaast vinden ze behoud van groen van erg groot belang, in de buitengebieden maar zeker ook in de centra. Dat dat een mentaliteitswijziging betekent is voor hen een vanzelfsprekend gevolg.

Burgemeester Dennis Fransen:
"Met Peltorama 2050 krijgen ze de garantie dat de gemeente Pelt in de komende decennia tegemoetkomt aan hun bezorgdheden. Het plan voorziet in een groenere en veiligere woonomgeving dichtbij de kernen, waar alles overzichtelijk en nabij is. Ook voorziet Peltorama 2050 een groter aanbod aan kwalitatief en duurzaam vervoer, zodat die bereikbaarheid zich ook uitstrekt naar andere steden en gemeenten. Uiteindelijk moet Peltorama 2050 ervoor zorgen dat hun generatie en die van hun kinderen en kleinkinderen nog op een aangename manier kan wonen, werken en leven in Pelt."

Peltorama 2050 is niet in enkele zinnen uit te leggen. Het plan vereist een verandering van aanpak doorheen alle ruimtelijke dossiers van de toekomst. De grote lijnen van Peltorama 2050 lees je vanaf 8 april in een bijlage bij PLT magazine. Wie daarna nog meer details wil weten, kan terecht op de website www.gemeentepelt.be/peltorama2050. Ook vind je in de 9 kerkdopen van Pelt infopanelen in de buurt van de kerk of de school. Daar lees je wat Peltorama 2050 specifiek voor die buurt betekent.

De komende weken verschijnen op de sociale media van gemeente Pelt ook video’s waarin het verhaal in het kort of in een iets langere versie uitgelegd wordt.

Ten slotte zijn er ook enkele infosessies op:

  • dinsdag 2 mei van 19 tot 21.30 uur in ’t Zoalke in Sint-Huibrechts-Lille;
  • zondag 7 mei van 14 tot 17 uur in De Club, tweede verdieping gemeentehuis
  • woensdag 10 mei van 19 tot 21.30 uur in zaal Dommelgalm.

Tijdens die sessies kun je je persoonlijke vragen kwijt bij de bevoegde diensten en experts die ter plekke aanwezig zijn. Je verneemt er ook meer over de timing en het proces van het openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek start op maandag 24 april en loopt tot en met maandag 24 juli. Tijdens die periode kunnen inwoners het dossier inkijken en kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dat kan ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Heb je vragen over Peltorama 2050? Dan kun je terecht op 011 94 94 94, of mail naar [email protected].

Nieuws

Jongerenproject in Pelt blijft elk jaar groeien

De gemeente Pelt ging in 2021 in zee met kinder- en jongerenexpertisecentrum Arktos. Het jongerenproject ‘Culture 39’ zet in op zinvolle tijdsbesteding van lokale jongeren van 12 tot 22 jaar. Uit cijfers van een rapport van Arktos blijkt dat het project een stevige groei kent in de gemeente.

8 deelfietsen aan Hoppinpunt Neerpelt Station

Voortaan zijn er 8 deelfietsen ter beschikking aan het Hoppinpunt Neerpelt Station. Het gaat om deelfietsen van Blue-bike. Een fiets lenen werkt eenvoudig. Je betaalt lidmaatschap bij Blue-bike (12 euro per jaar) en vervolgens kan je in Pelt een fiets reserveren voor 3,5 euro per dag.

 

Natuur en erfgoed gaan hand in hand in publiek toegankelijk Park van Lille

Het Park van Lille is officieel geopend. De gemeente kocht het 50 are grote park bij het teutenhuis ‘Spaas’ in 2020 en liet het afgelopen jaar omvormen tot een landschapstuin. Het stukje groen dat voorheen verborgen bleef achter de tuinmuren is voortaan toegankelijk voor het publiek. Naast het groen staan de Lilse teuten centraal in het park.