Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

Publicatiedatum

Auteur

Mathias Diricx

Deel dit artikel

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.

Om te polsen wat er leeft bij inwoners en marktkramers, trokken we afgelopen maanden enkele keren naar de markt met koffie en soep. Op basis van deze gesprekken, en om een verder verval de markt te voorkomen, leggen we volgende voorstellen op tafel:

  1. Minder administratie, meer respect voor onze marktkramers. Onze gemeente moet de administratieve last verminderen. De gemeente moet ook actief op zoek gaan naar nieuwe kramen.
  2. De vergoedingen die marktkramers aan de gemeente betalen, mogen voor ons worden afgeschaft. Voor 2024 voorziet de begroting van de gemeente een ontvangst van 12.800 euro aan vergoedingen van marktkramers. In vergelijking met de totaal voorziene exploitatiekosten in 2024 (16,8 miljoen euro), is dit een klein bedrag, maar wel een groot verschil voor de kramen.
  3. Hou de markt op het Marktplein. De markt verhuizen naar de Mechelseweg (zoals voorzien door het gemeentebestuur) zal slecht zijn voor de kramen en de marktbeleving.
  4. Om ook minder mobiele inwoners te laten deelnemen aan de markt, willen we het busje van de gemeente terug op vaste tijdstippen van en naar de markt laten rijden. Ook voor inwoners die met de wagen komen, biedt dit mogelijkheden. Ze kunnen dan kiezen voor het busje als alternatief nu parkeren in het centrum binnenkort moeilijker wordt.
  5. Het gemeentebestuur moet zelf acties en evenementen uitwerken op en rond de markt. Niet alleen met de feestmarkt, maar het hele jaar door. 

kapelle-op-den-bos_nieuws

Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Nieuw RUP laat tot 25 appartementen toe in centrum Kapelle-op-den-Bos

De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft het RUP Bospark finaal goedgekeurd. Het RUP regelt de bouwvoorschriften van het gebied in het centrum van het dorp tussen de Westdijk, de Kerselaarlaan en de Pastoriestraat en omvat onder andere de gemeentelijke loods.