Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

Publicatiedatum

Auteur

Edward De Wit

Deel dit artikel

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Ook het voorstel van vereenvoudigde aangifte kan vanaf nu ook geraadpleegd worden via tax-on-web.

De papieren aangiften worden in de loop van de maand mei 2024 verzonden. De papieren aangiften moeten ingediend worden tegen 30 juni 2024.

Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, moet u geen aangifte indienen. Indien er echter foutieve gegevens vermeld staan, moet er tijdig gereageerd worden (online of per brief).

Weddetrekkers, gepensioneerden, ontvangers van werkloosheidsuitkeringen/ziekte-uitkeringen en andere vervangingsinkomsten, die hulp nodig hebben, kunnen vrijblijvend terecht bij Edward De Wit: [email protected] of 0471 23 61 67.

kapelle-op-den-bos_nieuws

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.

Nieuw RUP laat tot 25 appartementen toe in centrum Kapelle-op-den-Bos

De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft het RUP Bospark finaal goedgekeurd. Het RUP regelt de bouwvoorschriften van het gebied in het centrum van het dorp tussen de Westdijk, de Kerselaarlaan en de Pastoriestraat en omvat onder andere de gemeentelijke loods.