Nieuwjaarsreceptie 2023 CD&V Mortsel

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Lefebvre

Deel dit artikel

CD&V Mortsel kijkt tevreden terug op een geslaagde nieuwjaarreceptie waarop we vele leden en enkele gemeenteraadsleden van andere partijen mochten verwelkomen. Het deed deugd om elkaar opnieuw te spreken. De boeiende, inspirerende speech van gastspreker Annelies Verlinden maakte de middag helemaal compleet. Ze hield een vurig pleidooi voor democratie en de bescherming van onze samenleving.

Gemeenteraadslid Patrick Hapers verwelkomde de minister en gaf zijn visie op de politieke situatie in Mortsel en het belang van het middenveld in het politieke landschap: 

"Men heeft mij gevraagd om vandaag het woord te nemen omdat onze Voorzitter Tom Caestecker zich moet verontschuldigen wegens ziekte.  Wij wensen hem hierbij snel beterschap. 
 
Laat me beginnen met jullie namens CD&V Mortsel een gezond en voorspoedig  2023 toe te wensen en onze Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden van harte te verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. 
 
Het werk dat Minister Verlinden verricht verdient ons volste respect: al die bevoegdheden zijn niet van de eenvoudigste en daarnaast wordt je niet noodzakelijk beloond door verantwoordelijkheid nemen en proberen iets op te bouwen in een omgeving waarin de pers en de sociale media liever de controverse zoeken.    
Dit jaar zal in het teken staan van de voorbereidingen van het drukste verkiezingsjaar ooit: in mei 2024 Europees, Federaal en Vlaams en in oktober gemeente en provincie. Zoals jullie weten zijn de spelregels voor de lokale verkiezingen veranderd en zullen we de mensen in de eerste plaats moeten overtuigen om naar de stembus te trekken. 
 
In Mortsel willen wij een duidelijk alternatief bieden waarmee we het middenveld terug kunnen opwaarderen en de dalende trend kunnen ombuigen. Dat zullen we alleen kunnen door samen te werken. Wij willen de motor zijn van deze samenwerking en we doen een oproep aan anderen om zich hierbij aan te sluiten. 
 
Wij stellen onder andere de heroprichting van de Mortselse adviesraden voor, zodat de verenigingen opnieuw inspraak krijgen in het beleid. Momenteel wordt alles afgebouwd en zouden de verenigingen zelf het initiatief moeten nemen om bijeen te komen, zonder dat de stad erbij betrokken is.  
Sociaal beleid zal centraal staan in ons programma, met de focus op samenlevingsopbouw in plaats van afbouw en waarin de stad en andere overheden hun verantwoordelijkheden niet doorschuiven naar de privésector. 
 
En waarom? Omdat mensen belangrijk zijn! "

Mortsel Nieuws

CD&V Mortsel reageert scherp tegen plannen om tram 15 af te schaffen

De gemeenteraad van de stad Mortsel heeft op 15/02/22 eenparig een resolutie goedgekeurd over het herwerkte voorstel van het Voervoersplan van De Lijn.

Herdenkingsplechtigheid 80 jaar bombardement 5 april 1943 Mortsel

Op zaterdag 1 april 2023 woonde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de herdenkingsplechtigheid te Mortsel bij.

Plannen die plannen blijven: het bestuur plant veel maar werkt weinig af

Vanuit CD&V Mortsel willen we zeker en vast geen “negatieve” partij zijn. Integendeel, voor ons moeten oplossingen centraal staan. Wel stellen we vast dat het bestuur van de stad Mortsel vaak lang in de planningsfase blijft zitten.