Nieuw belastingverdrag met Nederland zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid

Publicatiedatum

Auteur

Stijn Kuylen

Deel dit artikel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix Van Rij ondertekenden vandaag, in de marge van het Nederlandse staatsbezoek aan ons land, een nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland. Namens Vlaanderen ondertekende Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Het verdrag zorgt voor meer duidelijkheid, eerlijkheid en rechtszekerheid en is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van minister Van Peteghem om de belastingverdragen met onze buurlanden te moderniseren.

“België en Nederland zijn zowel historisch als economisch stevig met elkaar verbonden. Duizenden Belgen en Nederlanden wonen, werken of doen zaken over de grens. Het is belangrijk dat die mensen duidelijkheid hebben over waar ze precies welke belasting moeten betalen. Dit nieuw belastingverdrag zorgt dan ook voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor duizenden belastingbetalers.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

België heeft een belastingverdrag met een honderdtal landen. Het gaat telkens om overeenkomsten die verankeren hoe de heffing van belastingen in België en een ander land op elkaar wordt afgestemd. Dat is belangrijk voor wie woont of werkt in een ander land of er zaken mee doet. Een belastingverdrag heeft dan ook twee belangrijke doelen: ten eerste voorkomen dat mensen dubbele belasting betalen en ten tweede mogelijke achterpoortjes sluiten die kunnen worden misbruikt voor belastingontduiking.

Het bestaande verdrag tussen België en Nederland dateert van 2001 en was in de context van een snel veranderede samenleving aan modernisering toe.

Het verdrag heeft enkel betrekking op inkomstenbelastingen. Enkele belangrijke kenmerken zijn:

1. Dubbele niet-belasting wordt in het nieuwe verdrag op vraag van ons land expliciet voorkomen. Indien een inkomen dus werd vrijgesteld van belasting in Nederland, zal België dit inkomen nog steeds kunnen belasten. En omgekeerd. Hierdoor zal een dubbele niet-belasting niet langer mogelijk zijn.

2. Het verdrag is in overeenstemming gebracht met de minimumnormen van het BEPS-Actieplan van de OESO. Base Erosion and Profit Shifting, kortweg BEPS, is het fenomeen dat internationaal opererende ondernemingen een specifieke belastingplanning hanteren die leidt tot belastingontwijking. In het nieuwe verdrag wordt benadrukt dat de overeenkomst dubbele belasting wil vermijden zonder dat hierbij mogelijkheden tot dubbele niet-heffing of verlaagde heffing geboden worden.

3. Belgische hoogleraren die actief zijn in Nederland zullen voortaan ook in Nederland worden belast, en omgekeerd. De bepaling in het vorige verdrag leidde ertoe dat Belgische leraren die in Nederland werken gedurende twee jaar belasting verschuldigd bleven in België. Hierover bestaat veel ongenoegen in de sector, waar nu een oplossing wordt voor aangereikt.

4. In het nieuwe verdrag wordt de regeling voor artiesten en sportbeoefenaars vereenvoudigd. Er wordt geen specifieke bepaling meer voorzien voor artiesten en sporters. Dit betekent dat ze zullen vallen onder de toewijzingsregels voor werknemersbezoldiging of ondernemingswinst.

Dit nieuw belastingverdrag met Nederland past in de inspanningen die minister Van Peteghem de afgelopen jaren leverde om de belastingverdragen met de buurlanden te vernieuwen. Zo kwam er na jaren onderhandelen reeds een nieuw verdrag met Frankrijk, werden belangrijke akkoorden gesloten met Luxemburg omtrent grensarbeiders en zitten de gesprekken met Duitsland over een vernieuwd verdrag in de laatste rechte lijn.

Thuiswerkende grensarbeiders

Tijdens de onderhandelingen over het belastingverdrag met Nederland kwam het thema van de thuiswerkende grenswerknemers uitgebreid aan bod. Het thema is niet enkel complex, maar ook nog steeds in volle ontwikkeling. Omdat rechtszekerheid en duidelijkheid cruciaal zijn, werd er nog niets opgenomen in het nieuwe verdrag. Beide landen maakten wel werk van een gezamenlijke intentieverklaring om de komende periode intensief over het onderwerp in gesprek te blijven gaan.

Nieuws

Taskforce SALKturbo

Taskforce SALKturbo krijgt 32 miljoen euro voor 11 projecten: hier gaat het geld naartoe.

Wonen in Limburg

Vanaf 1 juli 2023 zal in de 42 Limburgse gemeenten één en dezelfde woonmaatschappij actief zijn. Op een personeelsevent voor de 375 medewerkers werd de naam van de nieuwe woonmaatschappij onthuld. Deze luidt “Wonen in Limburg”. Tevens stelt de toekomstige woonmaatschappij er haar missie, visie en waarden voor.

Limburg krijgt één grote sociale huisvestingsmaatschappij

Persbericht 6 september 2021.

Sociaal wonen: Limburg kiest voor 1 woonactor met een sterke centrale organisatie en een decentrale en toegankelijke dienstverlening.