Wonen in Limburg

Publicatiedatum

Auteur

Stijn Kuylen

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2023 zal in de 42 Limburgse gemeenten één en dezelfde woonmaatschappij actief zijn. Op een personeelsevent voor de 375 medewerkers werd de naam van de nieuwe woonmaatschappij onthuld. Deze luidt “Wonen in Limburg”. Tevens stelt de toekomstige woonmaatschappij er haar missie, visie en waarden voor.

rijdag vond voor de 375 medewerkers van de 19 Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren een personeelsevent plaats op de voormalige mijnsite in Zolder, nabij het Centrum Duurzaam Bouwen. De medewerkers kregen er de primeur van de missie, visie en waarden en de nieuwe naam en het logo.

‘Wonen in Limburg’

De woonmaatschappij zal vanaf 1 juli naar buiten treden onder de naam “Wonen in Limburg”. Het is een naam die met Limburgse nuchterheid krachtig en duidelijk de missie van de nieuwe woonmaatschappij samenvat: “Wonen in Limburg wil overal in Limburg duurzame en betaalbare woonoplossingen creëren”, zegt Raf Drieskens, voorzitter van de toekomstige raad van bestuur.

Samenwerken

“Om een betaalbare thuis te kunnen bieden is de samenwerking met onze partners in de verschillende steden en gemeenten cruciaal. Alleen zo kunnen we het woonaanbod aanzienlijk vergroten en de dienstverlening blijven verbeteren”, aldus nog Raf Drieskens.

Wonen in Limburg zal voor zijn opdracht verbinding zoeken met tal van stakeholders, om te beginnen het lokale bestuur. Het zijn immers de steden en gemeenten die de regie voeren over het lokale sociaal woonbeleid. Daarnaast zijn ook welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen, universiteit en hogescholen, … belangrijke partnerorganisaties met wie we de krachten bundelen en expertise delen.

De uitdagingen zijn groot. Op dit ogenblik staan in Limburg meer dan 20.000 kandidaat-huurders en meer dan 4.000 kandidaat kopers op de wachtlijst. De ambitie is dan ook helder: het woonaanbod vergroten, de wachtlijsten doen slinken en wonen betaalbaar houden.

Nabij

Nabijheid van de dienstverlening is essentieel. De nieuwe woonmaatschappij staat dicht bij de mensen. Wij zijn voor iedereen in de provincie bereikbaar, zowel lokaal als digitaal, voor elke woonvraag.

Voor de (kandidaat-)huurders, de (kandidaat-)kopers en de eigenaars wijzigt er voorlopig weinig. Na de samensmelting deze zomer zullen er een aantal praktische zaken veranderen, zoals de contactgegevens en een nieuwe website. Iedereen zal hierover tijdig op de hoogte worden gebracht.

Innovatief en duurzaam

Met Wonen in Limburg zetten we in op duurzame woonoplossingen aan betaalbare prijzen. We geloven dat onze Limburgse schaal voordelen en efficiëntie zullen opleveren voor zowel onze huurders en kopers als voor onze partners.

We realiseren duurzame, comfortabele woningen en innovatieve woonvormen. Tegelijkertijd werken we ook aan de continue verbetering van onze organisatie en dienstverlening.

“Wonen in Limburg zal door de fusie de grootste woonmaatschappij van Vlaanderen worden. Hierdoor hebben we de kans om veel kennis en expertise te bundelen, om innovatief te zijn, om grenzen te verleggen en op die manier toonaangevend te zijn in en voor heel Vlaanderen”, benadrukt Raf Drieskens nog.

Personeel

De grote expertise en kennis van het personeel, die momenteel verspreid zit over 19 organisaties brengen we samen in één organisatie. Onze medewerkers zullen ondersteund worden door een sterke centrale back-office op vlak van HR, ICT en financiën waardoor we onze kandidaten en bewoners nog beter ten dienste kunnen staan. Al onze medewerkers hebben een toekomst bij de nieuwe woonmaatschappij.

Het verloop van de fusie

Vandaag houden de huidige directeurs samen met de 375 medewerkers de 19 organisaties draaiend en lopen alle projecten door. Tegelijkertijd zijn ze zich ook volop aan het voorbereiden op de samensmelting.

“Voorbereiden van de gezamenlijke boekhouding, nadenken over de bereikbaarheid en nabijheid van de woonmaatschappij, in kaart brengen van de woningen en uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur zijn maar enkele van de operationele vraagstukken waar we vandaag mee bezig zijn. Het is fantastisch om te zien hoe de huidige directeurs en hun medewekers nu al als een sterk team zich elke dag opnieuw inzetten voor Wonen in Limburg”, zegt Raf Drieskens.

Voetnoot

De Vlaamse Regering kiest ervoor om te evolueren naar één woonactor per gemeente. Voortbouwende op andere Limburgse samenwerkingsverbanden tussen alle 42 Limburgse gemeenten kozen we ook hier voor één woonactor voor de volledige provincie. Op deze manier willen we in de toekomst de (kandidaat-)huurders en (kandidaat-)kopers nog beter ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte en betaalbare woonoplossing. Ook die uitdrukkelijke keuze voor Limburg als werkingsgebied komt tot uiting in de naam.

Vanaf 1 juli 2023 zal Wonen in Limburg officieel van start gaan als Limburgse woonactor en houden de organisaties zoals men die vandaag kent, op met bestaan.

De woonactoren die zullen fuseren zijn: Cordium, KBM, Vooruitzien, Nieuw Dak, Nieuw Sint-Truiden, Maaslands Huis, Kempisch Tehuis, Woonzo, Ons Dak, Hacosi, Landwaarts, Kleine Landeigendom, SVK Het Scharnier, SVK Midden-Limburg, SVK Houtvast, SVK West-Limburg, SVK Land Van Loon, SVK Noord-Limburg en SVK Maasland.

Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Nederland zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de Nederlandse Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix Van Rij ondertekenden vandaag, in de marge van het Nederlandse staatsbezoek aan ons land, een nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland. Namens Vlaanderen ondertekende Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele.

Taskforce SALKturbo

Taskforce SALKturbo krijgt 32 miljoen euro voor 11 projecten: hier gaat het geld naartoe.

Limburg krijgt één grote sociale huisvestingsmaatschappij

Persbericht 6 september 2021.

Sociaal wonen: Limburg kiest voor 1 woonactor met een sterke centrale organisatie en een decentrale en toegankelijke dienstverlening.