"Goed en me joe" zet mentaal welzijn op de kaart.

Publicatiedatum

Auteur

Dries Dehaudt

Deel dit artikel

Straffe getuigenissen, een bevlogen panel en pertinente vragen uit het publiek. Het waren de hoofdingrediënten van "Goed en me joe?". Een avond rond mentaal welzijn bij jongeren doorspekt met West-Vlaamse muziek. "Initiatieven zoals dit openen de ogen en werken drempelverlagend", gaven ook enkele deelnemers achteraf aan. 

MC MITCH opende de avond met een combinatie van muziek en voordracht. "Hulp vragen... Het is niet altijd evident. De drempel om ons probleem met iemand te delen is vaak het grootste obstakel in het hulpproces. Dus praat met elkaar. Probeer tussen de lijnen te lezen. En verwijs door wanneer je zelf de nodige steun niet kan bieden. Goed en me joe? Allemaal samen kunnen we die woorden echt in daden omzetten."

Straf panel met dito aanbevelingen

Het panelgesprek werd in goede banen geleid door Izegemnaar en presentator bij TOPradio Lowie Beirnaert. Vier beslagen panelleden  gaven er elk vanuit hun expertise inzicht in hoe we allemaal samen stappen vooruit kunnen zetten om drempels weg te nemen om mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken. Zo brak Elias Rommens, directeur van het Atheneum Bellevue in Izegem, een lans voor minder vakjesdenken. "Doen wat goed is voor de jongere, dat is de essentie. Ook wanneer dat betekent dat je een leerlingenbegeleider meestuurt naar de jeugdrechtbank omdat niemand anders beschikbaar is. Dat is op papier niet de taak van de school. Maar als je begaan bent met het welbevinden van leerlingen, dan is het misschien net wel de taak van de school om af en toe eens buiten de lijnen te kleuren."

Lowie D'haeseleer, zetelde in het panel in zijn rol van jeugdopbouwwerker bij de Uit De Marge. Hij maakte een straf statement over de nabijheid van hulpverlening. "Overkophuizen, CAW's, TEJO-huizen... ze strijken allemaal neer in grote steden. En op het platteland worden jongeren vergeten. Als jongere een halve dag kwijt zijn om met bus, trein en te voet over je problemen te gaan praten... dat moeten we als maatschappij toch beter kunnen." 

Piet De Bruyn, co-directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding gaf nog een aanbeveling mee voor de aanwezige lokale bestuurders. "Steden en gemeenten zouden meer gebruik moeten maken van het aanbod vormingen en opleidingen dat er bestaat. We bieden met het CPZ en andere collega’s actief in de preventie van zelfdoding, opleidingen die er specifiek op gericht zijn om een breed, niet specialistisch publiek, handvaten te geven in het omgaan met suïcidaliteit. Die opleiding bestaan in versies voor het grote publiek, maar ook voor onthaalmedewerkers, OCMW-medewerkers… en we zijn steeds bereid ze aan te passen aan lokale behoeften. Preventie van suïcide is niet enkel het werk van specialisten. We kunnen daar allemaal een rol in spelen. Hoe meer sleutelfiguren in staat zijn om signalen (vroeg) te detecteren én vervolgens het gesprek over gedachten aan zelfdoding aan te gaan, hoe groter de kans dat we het suïcidaal proces kunnen onderbreken."

Taboedoorbrekende avond

De avond werd georganiseerd naar aanleiding van de opstart van het TEJO-Huis in Izegem. Annelies Verkest die als Jongerencoach bij TEJO vzw in Roeselare aan de slag is, was zeer tevreden over haar deelname aan het panelgesprek. "Jongeren stonden vanavond duidelijk centraal. Het fascineerde en raakte me hoe alle aanwezigen hetzelfde wilden, namelijk onze jongeren helpen om zo goed mogelijk in hun vel te zitten. Het was een avond zonder taboes en met een grote openheid. Dat dit op lokaal niveau door cd&v Izegem en Lendelede georganiseerd werd, was een voorbeeld voor andere gemeenten en steden. Met TeJO zullen we zeker verder proberen een houvast te zijn voor de jongeren die psychisch kwetsbaar zijn.”

Nieuws van Izegem

Dries en Ann versterken de West-Vlaamse lijst van cd&v

Vandaag maakte cd&v West-Vlaanderen de volledige lijst voor de Vlaamse en Federale verkiezingen van 9 juni bekend. Vanuit Izegem versterken ook schepen Ann Van Essche en gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt de West-Vlaamse ploeg van cd&v.  

Een geslaagde evaluatie voor Izegems Armoedebeleidsplan

Sinds 2 jaar zet Izegem gecoördineerd in op het terugdringen van armoede met een ambitieus armoedebeleidsplan. Na twee jaar implementatie is het tijd om de meest opvallende resultaten te delen.

Doe mee aan de zwerfvuilactie van Stad Izegem

Elk jaar organiseert de stad een grote zwerfvuilactie. Zo'n 150 vrijwilligers komen dan samen om zwerfvuil op te ruimen in een bepaald gebied. De zwerfvuilactie vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 maart 2024 van 9 tot 12 uur. Dit jaar nemen we samen de buurten Izegem Centrum, Izegem Centrum West en Izegem Centrum Oost onder handen.