Top drie lokale lijst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

We stellen de top drie van onze kandidatenlijst voor de lokale verkiezingen voor, en maken verder werk en van een alternatief beleid op maat van hechte buren.

Huidig fractieleider Stefaan Deleus trekt de lijst, Nicole Van Dessel staat op plaats twee, en jongere Karl Lauwers vult de top drie verder aan. We vinden dat het tijd is voor een ander beleid. De Mechelaar heeft het gevoel dat er veel boven het hoofd wordt beslist, terwijl wij meer willen opbouwen vanuit de buurten. We willen zo een positief alternatief bieden voor de Mechelaar.

We kiezen met huidig fractieleider in de gemeenteraad Stefaan Deleus voor ervaring en goed bestuur: “De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de absolute meerderheid van het stadsbestuur weinig tot geen inspraak toelaat. Vele initiatieven en projecten die op zich waardevol zijn, leiden tot verdeeldheid en polarisatie onder de Mechelaars. Het voorbeeld bij uitstek zijn de Nieuwe Vesten, maar ook in vele andere dossiers beslist men van bovenaf en informeert men pas nadien. Daar willen wij terug verandering in brengen. Een stadsbestuur moet trouwens niet alles zelf organiseren, maar biedt kansen en ondersteuning aan mensen of verenigingen. De stad moet zich in de eerste plaats toeleggen op haar kerntaken en van onderuit tot gedragen beslissingen komen, of dat nu gaat over de heraanleg van een straat, de organisatie van evenementen of het veilig en aangenaam samenleven in de buurt. Zo willen wij een positief alternatief bieden voor de Mechelaar.”

We verrassen met Nicole Van Dessel als frisse keuze voor plaats twee op de lijst. Nicole was docent bij Thomas More hogeschool in Mechelen, en is momenteel onder andere vrijwilliger bij Digibank Mechelen waar ze mee de digitale kloof van de Mechelaar helpt verkleinen. Nicole is de vrouw van Paul van Coillie, Mechelse ondernemer, en fiere moeder en nonna van 2 kinderen en 5 kleinkinderen. “Sinds ik met pensioen ben, heb ik meer tijd om mij in te zetten voor de gemeenschap. Door mijn vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij schoolbesturen merk ik de behoefte aan meer ondersteuning voor kansengroepen en senioren. Mijn engagement voor CD&V is hier een logische invulling van.”

Op plaats drie staat jongere en gemeenteraadslid Karl Lauwers. “Met CD&V Mechelen voeren we oppositie op een kritische maar inhoudelijke manier. Wij willen anders beleid voeren, door meer te luisteren naar de Mechelaar, en zo het algemeen vertrouwen in de politiek terug te winnen. Als jonge vader maak ik me ook zorgen over de toekomst. De kinderarmoede in Mechelen blijft hoog, terwijl het Stadsbestuur beloofde die te halveren. Onze stad produceert weinig duurzame hernieuwbare energie, ondanks Groen in de coalitie. Wij willen de campagne dan ook ingaan met concrete voorstellen, bijvoorbeeld om op elke school zonnepanelen te plaatsen met de hulp van de buurt of ouders, zodat niet enkel de energiefactuur daalt maar ook de algemene leefbaarheid verbetert.”

We starten de campagne met een positionering rond de buurten. Onze voorzitter Bram Van der Auwera valt dit helder samen: “We willen veel meer aandacht voor de dagelijkse bekommernissen van onze stadsgenoten, en die spelen zich eerst en vooral af in hun eigen woonomgeving. Prestigeprojecten hebben heel wat gedaan voor het merk Mechelen, maar wij zien liever concrete verbeteringen voor de Mechelaar zelf. Dat begint altijd bij lokale ingrepen, zoals deftige riolering, vlakke voetpaden of een goede bereikbaarheid. Volgende week staat het Beleidsplan Ruimte Mechelen op de gemeenteraad, waar het stadsbestuur wil groeien naar 120 000 inwoners ten opzichte van de 87 000 nu. Dat is voor ons niet realistisch, zeker niet als we onze buurten leefbaar willen houden.” We verwijzen hier onder andere naar het Kantvelde-project, waar opnieuw open ruimte wordt aangesneden om extra woningen te bouwen.

Nieuws

Geluidsschermen Battel

Met CD&V Mechelen zijn we blij dat er eindelijk een oplossing blijkt te komen voor de geluidsschermen in Battel.

CD&V Mechelen verbolgen over slechte communicatie stadsbestuur

De inwoners in de buurt rond het Tinelpark ontvingen eerst een brief van het stadsbestuur dat zij ook toegang kregen tot het tweerichtingsverkeer op de Zwartzustervest richting Nekkerspoel. Wat later kregen ze een tweede brief met de boodschap dat dit toch niet voor hen geldt.

CD&V Mechelen wil af van Chinese camera’s

Via een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karl Lauwers, blijkt dat stad Mechelen gebruik maakt van 2 camera’s van het merk Hikvision. Dit is een Chinees bedrijf dat gelinkt is aan de Chinese overheid en het leger, en software ontwikkelt om gezichten te herkennen door beelden te kruisen met andere databanken.