Mechelen

Beste bezoeker,

Welkom op de webstek van CD&V Mechelen. Het is een plaats waar we toelichten waar CD&V Mechelen voor staat.

We doen dit in een moeilijke context waar polarisatie de constante is in elk debat. De gehele saga rond de Nieuwe Vesten, en de manier waarop het eenrichtingsverkeer opgedrongen is door het stadsbestuur, tonen aan dat het respect voor ieders mening ver te zoeken is. Laat staan dat er gekeken wordt naar de zware gevolgen die velen van ons ondervinden, elke dag opnieuw.

In 2022 werd met luide trom de fusie met buurgemeente Boortmeerbeek aangekondigd. Wat de Mechelaar (of Boortmeerbeekenaar) hiervan dacht was ook hier van ondergeschikt belang.

Op de achtergrond sluimert de hoge schuldgraad van de stad die een hypotheek legt op toekomstig beleid.

In plaats van mensen tegen op elkaar op te zetten gaat CD&V Mechelen verbindend te werk. Terug met de essentie bezig zijn. De Mechelaar centraal zetten. Verbinden in plaats van polariseren.

Het is allemaal niet alleen een zaak van gezond verstand, maar ook een zaak van respect. Respect voor ieders bijdrage tot het welzijn van onze stad en haar inwoners. Respect voor ieders mening en stem. Respect voor toekomstige generaties. Daar gaan we voor.

Onze sociale media

Nieuws

CD&V Mechelen verbolgen over slechte communicatie stadsbestuur

De inwoners in de buurt rond het Tinelpark ontvingen eerst een brief van het stadsbestuur dat zij ook toegang kregen tot het tweerichtingsverkeer op de Zwartzustervest richting Nekkerspoel. Wat later kregen ze een tweede brief met de boodschap dat dit toch niet voor hen geldt.

Top drie lokale lijst

We stellen de top drie van onze kandidatenlijst voor de lokale verkiezingen voor, en maken verder werk en van een alternatief beleid op maat van hechte buren.

CD&V Mechelen wil af van Chinese camera’s

Via een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Karl Lauwers, blijkt dat stad Mechelen gebruik maakt van 2 camera’s van het merk Hikvision. Dit is een Chinees bedrijf dat gelinkt is aan de Chinese overheid en het leger, en software ontwikkelt om gezichten te herkennen door beelden te kruisen met andere databanken.

Onze Mensen