8 november 2023

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone NoordLimburg voor het jaar 2024 en wijziging 2023
 • Jaarlijkse extra gemeentelijke toelage aan Kamp Karnaval
 • Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
 • In het kader van veilige schoolomgevingen wordt er bijkomend voorzien in Octopusmeubilair
 • Aanpassing retributiereglement cultuurcentrum en buurthuis
 • Procedure aanstelling nieuwe uitbater CCkaffee

 

Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone NoordLimburg voor het jaar 2024 en wijziging 2023
De gemeentelijke dotatie voor 2023 aan de hulpverleningszone Noord-Limburg wordt verhoogd tot 392.997 euro (d.i. +217.380 euro in gemeentelijk budget).
De dotatie 2024 wordt vastgesteld op 153.002 euro (d.i. -250.910 euro in gemeentelijk budget.
De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie blijft in 2023 ongewijzigd (743.463 euro), de dotatie voor 2024 wordt vastgesteld op 743.463 euro.

Jaarlijkse extra gemeentelijke toelage aan Kamp Karnaval
voor de organisatie van een aantal activiteiten binnen de gemeente krijgt Kamp Karnaval een exta budget en dit voor de aankoop van fakkels voor de fakkeltochten.

Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
Een tijdje geleden werd een vraag gesteld of wij in Leopoldsburg opnieuw een taxistandplaats konden inrichten thv het station. Aangezien het station van Leopoldsburg een regionaal Hoppinpunt is, is het interessant om hier zoveel mogelijk vervoersmodi te laten samenkomen. Er werd een reglement opgemaakt en goedgekeurd dat de voorwaarden bepaalt om een machtiging te verkrijgen voor het gebruik van een taxistandplaats.

Er wordt op de stationsparking tegenover de overdekte fietsenstalling een taxistandplaats ingericht.

In het kader van veilige schoolomgevingen wordt er bijkomend voorzien in Octopusmeubilair
Om bestuurders duidelijk te maken dat ze een schoolomgeving naderen, is een goede signalisatie belangrijk. Daarom worden er in de omgeving van ‘Onderste Boven’ 4 Octopuspalen voorzien op de Corspelsestraat, 2 op de Boskantstraat en 2 in de Eenenslaan. Er zullen ook een 20-tal octopusbeugels geplaatst worden ter beveiliging van de beide schoolpoorten en aan het pleintje.

Bij campus FLX worden er 2 Octopuspalen geplaatst in de Atheneumstraat.

En om parkeren tegen te gaan op de hoek van de Diestersteenweg en Ijzerlei worden er enkele paaltjes gezet.

Aanpassing retributiereglement cultuurcentrum en buurthuis
De retributiereglementen van cultuurcentrum en Buurthuis worden periodiek onder de loep genomen.

Omdat er geen cafetaria-uitbater meer is in het Buurthuis en omdat de drankvoorziening in de vergaderzalen nu door eigen personeel wordt verzorgd, wordt er ook extra dienstverlening geleverd. Om deze dienstverlening te compenseren, wordt er voor de activiteiten zonder vaste tapper een toeslag van 25 % gevraagd. Voor verhuringen met vaste tapper, blijft dit 15 %, omdat hier niets verandert aan de taaklast voor eigen personeel.

Verder wordt ook het tarief van de extra huistechnicus in de zaalverhuur voor het cultuurcentrum omhooggetrokken van 200 euro naar 250 euro, aangezien deze kostprijs niet meer marktconform is en dit tarief nooit is geïndexeerd. 

Procedure aanstelling nieuwe uitbater CCkaffee
De huidige uitbater van het CCKaffee heeft zijn opzeg gedaan en zal de uitbating van het CCkaffee nog verderzetten mits aanpassing van de openingsuren tot minstens 31 december 2023.

De gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven aan de selectieprocedure en de selectiecriteria en tot 28 november 2023 kunnen kandidaturen voor de uitbating van het CCkaffee ingediend worden.

Meer info te bekomen bij CCLeopoldsburg.

Leopoldsburg gemeenteraad

26 juni 2024

 • Harley Davidson treffen van 26 tot 28 juli
 • Toelage voor de Diest voor Onthaalgezinnen.
 • Advies over het voorlopig vastgesteld Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Militaire Domeinen.
 • Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Lido.
 • Riolerings- en wegenisproject Kanaalstraat en zijstraten.
 • Gemeente Leopoldsburg treedt toe tot de aankoopcentrale van de Hulpverleningszone West Limburg waardoor bij asbestcamaliteiten sneller kan worden gereageerd.
 • Samenwerkingsovereenkomst Digibank Allemaal Digitaal

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport