7 februari 2024

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten

De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerkerHiervoor worden de functiekaarten goedgekeurd.

Infoborden
Het reglement voor het gebruik van de infoborden wordt aangepast zodat ook scholen de kans krijgen om nu ook gebruik te maken van deze infoborden.

Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform
Wij zijn als gemeente toegetreden tot het vastgoedinformatieplatform.  Dit is een digitaal platform waarbij de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen.  Wie gebruikt maakt van dit platform betaalt een retributie.

Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.
Het premiereglement wordt aangepast.  Het bedrag van de premie per evenement wordt verhoogd van 2500 naar 3000 euro waarvan maximaal 1/3 naar reclame mag gaan.

Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
Fluvius wil rioleringswerken uitvoeren in de Frankendijk.  Daarom zal ook de gemeente wegeniswerken uitvoeren in deze straat. 

Maakbib
De bibliotheek verlengt de samenwerkingsovereenkomst met de Creatieve Stem vzw voor de ondersteuning in het opstarten van een makersplace/


Verlenging project Zorgzame Buurten
Het project zorgzame buurten dat liep tot 29 februari 2024 wordt verlengd tot 28 februari 2024.  Hiervoor wordt een budget van 28 000 euro aangewend.  Vzw Saamo Limburg ondersteunt het project Zorgzame Buurten van Leopoldsburg met een 0,5 vte opbouwwerker, een coach van Saamo-Limburg neemt deel aan de werkgroep en de stuurgroep Zorgzame Buurten. De samenwerkingsovereenkomst met vzw Saamo Limburg wordt dan ook met verlengd met 1 jaar. 

Leopoldsburg gemeenteraad

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

13 december 2023

 • Samenwerking met S-Lim DV

 • GAS-bemiddeling

 • Reglement gemeentelijke uitleendienst

 • Financieel - Meerjarenplan 2020-2025

  • Ook nu weer legt de gemeente Leopoldsburg een gezond financieel plan voor, waarin zelfs de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad voorzien is.

 • Nieuw zwembad

 • Zonnepanelen

 • Kwartier IJzer

 • Onderhoud wegen

 • Sporthal

 • Zwembad

  • Een zwembad is financieel haalbaar

  • Waarom een nieuw zwembad?

  • Waar zal het nieuwe zwembad komen?

 • Trajectcontroles

 • Gemeentelijke politiedotatie 2024

 • Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving

 • Retributiereglement op individueel bezoldigd personenvervoer

 • Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone voor de periode 2024-2025

 • Toekennen van een investeringstoelage aan VZW De kring voor bouw jeugdlokalen die ter beschikking worden gesteld van Chiro Leopoldsburg

 • MTC Leopoldsburg vzw (tennis)

 • Geveltuintjes

 • Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform

 • Restauratie kerk Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming

 • Ontwerp en begeleiding van de realisatie van het project 'duurzame bereikbaarheid van de kern via beleving'

 • Elektronisch aanmelden onderwijs - bekrachtigen van beslissing LOP voor de bepaling van de 'ondervertegenwoordigde groep' voor het basis- en secundair onderwijs Leopoldsburg