4 oktober 2023

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Definitieve beslissing verwerving ‘Paviljoen van de Commandant van de Genie
 • Een nieuwe opdracht ‘parkeertoezicht blauwe zone en bewonerskaarten’ 
 • Definitieve beslissing verwerving ‘kwartier Ijzer’
 • Aanvullend verkeersreglement in verband met het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden op de Markt in Heppen aan het lokaal hoppinpunt
 • Projectdossier Europa WSE “Oproep 208: Lokale partnerschappen”

Definitieve beslissing verwerving ‘Paviljoen van de Commandant van de Genie

Gisteren werd de definitieve beslissing tot verwerving van het Paviljoen van de Commandant van de Genie’ goedgekeurd.

Op 5 juli 2023 keurde de gemeenteraad reeds het definitief besluit goed om over te gaan tot onteigening voor algemeen nut van dit onroerend goed met tuin met een totale oppervlakte van 1,65 ha.

Het Ministerie van Landsverdediging heeft het Federaal Aankoopcomité verzocht de akte nog dit jaar te verlijden. 

 

Een nieuwe opdracht ‘parkeertoezicht blauwe zone en bewonerskaarten’ 

Omdat de huidige opdracht met APCOA afloopt op 31 december 2023  werd beslist om een nieuw bestek op te maken en om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De opdracht “parkeertoezicht blauwe zone en bewonerskaarten” vangt aan op 1 januari 2024 en kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden met een maximum van 3 jaar volgend op het jaar van de sluiting van de opdracht.

Er wordt verwacht dat de uitgaven en ontvangsten mekaar in evenwicht zullen houden, met mogelijk een klein aandeel in de omzet dat voortvloeit uit het toezicht. 

 

Definitieve beslissing verwerving ‘kwartier Ijzer’

Met het oog op de ontwikkeling van de site “Kwartier IJzer” tot een dynamische, multifunctionele sociale site wil de gemeente een perceel grond met gebouwen en aanpalende wegenis (Michellaan en Ramskapellelaan) verwerven gelegen te 3970 Leopoldsburg, tussen de Ramskapellelaan, Michellaan, Keizerin Charlottelaan en Bernheimlaan.

 

Aanvullend verkeersreglement in verband met het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden op de Markt in Heppen aan het lokaal hoppinpunt

Omdat we de lokale Hoppinpunten goed willen ontsluiten zodat er combimobiliteit mogelijk is, is het ook belangrijk dat er in de buurt van het Hoppinpunt een parking is voor mindervaliden.

Aangezien er nog geen mindervaliden parkeerplaats was voorzien aan dit Hoppinpunt aan de kerk in Heppen, hebben we ervoor gekozen om deze te voorzien naast de parkeerplaatsen voor de electrische voertuigen. 

 

Projectdossier Europa WSE “Oproep 208: Lokale partnerschappen”

Europa WSE (= nieuwe benaming voor ESF) heeft een oproep gelanceerd "oproep 208: Lokale Partnerschappen" (volledige oproep: Oproep 'Lokale partnerschappen' | Europa WS). Men wil met de oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk. Dit is een gesloten oproep naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen voor een lokaal partnerschap per vastgelegde regio. Voor ons is dit West-Limburg met 8 lokale besturen: Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Halen, Herk-de-Stad en Lummen. We willen met de projectvereniging "West-Limburg werkt" hierop intekenen.

Leopoldsburg gemeenteraad

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken