Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Het is op zich mooi dat zo een groot dier zich hier terug komt vestigen in onze contreien want dat betekent alleen maar dat onze biodiversiteit erop vooruit gaat. Maar het zorgt spijtig genoeg in ons dichtbevolkt Vlaanderen ook voor conflicten. Voor eigenaars van kleine grazers zoals schapen en pony's, maar zelfs ook met runderen, zorgt de komst van deze grote carnivoor voor heel wat stress en spijtig genoeg ook effectieve verliezen van hun dierbare dieren. Sinds de terugkeer van de wolf zijn er zowel bij landbouwers als bij particulieren al meer dan 550 dieren gedood, gekwetst en verdwenen. Er kunnen wel preventieve maatregelen genomen worden die (deels) terugbetaald worden maar de verantwoordelijkheid wordt zo wel sterk bij de eigenaars zelf gelegd. Jan Loos gaf toe dat het spijtig is dat niet iedereen een aanspraak kan doen op deze subsidies maar dat dit enkel beperkt wordt tot eigenaars in de risicozones. En niet elke eigenaar is goed op de hoogte waar er zich nu effectief wolven bevinden. Geen simpele opdracht dus. Tinne Rombouts pleitte vorige week nog voor een beter waarschuwingssysteem waarbij landbouwers en eigenaars verwittigd zouden worden bij de komst van een wolf, ook buiten de risicozones.

We moeten in ieder geval zorgen voor een beleidskader waarbij er een beter evenwicht wordt ontwikkeld tussen de ecologische meerwaarde en de socio-economische en sterk verstedelijkte realiteit van Vlaanderen. Dit door een combinatie van een gericht populatiebeheer en een betere financiële ondersteuning van de land- en tuinbouwers en particulieren.

Nieuws

Uitnodiging! Plan generatie-ervaring door Katrien Schryvers in Lint

Cd&v Lint nodigt je uit... want oud is niet out! 

Katrien Schryvers, Vlaamse lijsttrekker voor cd&v, geeft toelichting bij het ouderenplan "Generatie Ervaring". Aansluitend gaan we in dialoog met u rond verschillende thema's. Wat vindt u belangrijk, als inwoner van Lint?

  • Woensdag 29 mei 2024 om 20 uur.
  • Zaal Roeland, Duffelsesteenweg 1, 2547 Lint 

Kom jij ook? Breng uw buur, vriend(in) gerust mee. Iedereen is welkom!

Subsidie voor buurt- en straatfeesten

Organiseert u ook binnenkort een buurtfeest in uw wijk? Vergeet dan niet je eenmalige jaarsubsidie van € 100 aan te vragen. Het Lintse bestuur zorgde voor een eenvoudige procedure zonder overdreven bewijslast.

Minder regeltjes, meer respect!

Mobiliteitsplan bijna klaar!

Mede onder impuls van CD&V is het lang beloofde mobiliteitsplan eindelijk klaar, kan het nu voorgelegd worden aan de projectstuurgroep en kan gestart worden met de uitvoering. Het gaat om een tienjarenplan.
Dit mobiliteitsplan levert een belangrijke bijdrage tot de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente en heeft een gunstige impact op klimaat en volksgezondheid als gevolg van verlaagde CO2 uitstoot.