Gemeenteraad november: onze punten

Publicatiedatum

Auteur

Bert Meulemans

Deel dit artikel

Bergstraat

CD&V vraagt of de bevoegde schepen ons een status kan bezorgen van de informatie in verband met de Bergstraat zoals beloofd tijdens de gemeenteraad van 24 oktober 2022. Wij herinneren hier nog even de gevraagde informatie.

 Graag ontvingen wij volgende informatie van beide evaluaties van zowel de mobiliteitsambtenaar van de gemeente alsook het studiebureau Vectri

 1. Datum/data waarop de evaluatie plaatsvond
 2. Tijdstip waarop de evaluatie plaatsvond (van xxx uur tot xxx uur)
 3. Gebruikte methodiek voor deze evaluatie: Welke factoren werden geëvalueerd?

Daarnaast ontvingen wij ook graag de tijdstip(pen) (datum/data en uren) dat er door de politie controle(s), indien deze er waren, werd(en) uitgevoerd met bijhorende resultaten.

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

 

Stoppen van de gemeenteraad om middernacht

Naar aanleiding van het aangebrachte punt door de CD&V fractie tijdens vorige gemeenteraad om de gemeenteraad te stoppen om middernacht, werd er door de voorzitter beloofd om de verschillende afgevaardigden samen te roepen om samen te kijken hoe de gemeenteraad eventueel efficiënter kan verlopen waardoor deze tijdig kan afgesloten worden.

 Wij willen dan ook vragen:

 1. Is er al contact opgenomen door de voorzitter met de afgevaardigden?
 2. Indien niet, op welke termijn zal dit gebeuren?

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

 

Financiering zwembad, politiekantoor, site Ravestein


In tijden van economische crisis (hoge energieprijzen, stijgende grondstofprijzen in de bouw, …) maakt CD&V zich zorgen om de financiële situatie van onze gemeente. De afgelopen periode horen wij de interesse van de meerderheid om in verscheidene projecten in te stappen die ons als gemeente mogelijk toch heel wat geld gaan kosten. We denken hierbij aan het nieuwe politiekantoor, het zwembad op de Bloso site, het uitbouwen van de Ravesteinsite.
Daarnaast horen wij van collega’s van onze partij uit andere gemeenten dat men op dit moment financieel op zijn tandvlees zit en er dus, buiten de gewone investeringsuitgaven, geen financiële ruimte is voor nieuwe projecten zoals bovenstaande

 Graag ontvingen wij van het college een antwoord op volgende vragen:

 1. Kunnen wij enige uitleg ontvangen hoe men al deze uitgaven denkt te kunnen realiseren?
  Zijn er projecten (wegenis, …) die op de planning stonden die hierdoor niet uitgevoerd zullen worden?
  1. Indien ja, welke?
  2. Worden deze uitgesteld of afgeblazen?
 2. Indien er geen andere projecten uitgesteld/afgeblazen worden, zal dit dan een financiële impact hebben op onze inwoners?

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

 

Kerkfabriek

Het punt rond de kerkfabriek werd niet door ons op de agenda geplaatst, maar door Groen. 
Wij wensen hier toch een reactie op te geven, meer kan je lezen in dit apart bericht.

Nieuws

Nick Doms kandidaat voor het Vlaams Parlement

Ook deze verkiezingen vaardigt cd&v Boortmeerbeek iemand af als kandidaat bovenlokaal. Nick Doms uit Boortmeerbeek staat op de lijst voor het Vlaams Parlement. 

Kinderen baas in Boortmeerbeek

Op woensdagnamiddag 17 april 2024 zijn kinderen en jongeren baas in Boortmeerbeek.


De buitenspeeldag in Boortmeerbeek is een jaarlijkse traditie. Omwille van de weersvoorspellingen spelen we dit jaar niet buiten, maar binnen in onze sportzaal. Met tal van activiteiten zoals het voetbaltornooi (scholen), springkastelen, danssessies van 2step, lasershooting, initiatie schaken, kindergrime, voorleesmomenten van de HaBoBib en fietsgraveren is er voor ieder wat wils!


Op een dag als deze worden de drempels weggenomen en wordt buitenspelen toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Boortmeerbeek verdient beter

Een nieuwe visie voor een betrokken gemeente

Het gemeenterapport van de krant de Standaard toont aan dat het vertrouwen in het gemeentebestuur van Boortmeerbeek op een dieptepunt is. Slechts 8% van de inwoners heeft veel vertrouwen in burgemeester Karin Derua en haar team, terwijl 51% uitdrukkelijk weinig vertrouwen aangeeft. Dit plaatst Boortmeerbeek onder het gemiddelde vertrouwensniveau dat in Vlaanderen wordt waargenomen.