Gemeenteraad december: enkele punten

Publicatiedatum

Auteur

Bert Meulemans

Deel dit artikel

Kerkstraat

Tijdens de gemeenteraad van 23 mei jl. werd reeds de vraag gesteld door CD&V over de Kerkweg-lijnen, met het uitdrukkelijke verzoek de wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren. 

Het antwoord werd gegeven: “De belijning in de Kerkweg was anders bedoeld en zal worden aangepast. Het instellen van "zones" zal minder bebording inhouden, wat ook een na te streven doel is.”

Wij bemerkten dat 7 maanden later de gevraagde wijzigingen nog steeds niet zijn doorgevoerd

On de gemeenteraad van 19 december werd de vraag herhaald door raadslid Willy Stroobants, ditmaal was een delegatie van de Kerkweg in de zaal. De meerderheid moest toegeven dat ze niet hadden gedaan wat nodig was. De gevraagde wijzigingen zouden pas in de loop van volgend jaar kunnen worden uitgevoerd. Uit betrouwbare bron hebben wij echter vernomen dat het mogelijk is om binnen de maand een bedrijf te laten komen om de witte lijnen zonder problemen te verwijderen. Ondertussen worden de bewoners elke dag door de politie beboet door een fout van de gemeente, dit is onaanvaardbaar.

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

 

Vuurwerk

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022 werd door Vooruit de vraag gesteld om vuurwerk toe te laten en onder controle te houden, dit punt werd ter stemming gebracht: 

1 stem ja: Remi Serranne.

14 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.

7 onthoudingen: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Willy Stroobants en Lies Asselman.

Zoals uit de gemeenteraad blijkt is dit geen gemakkelijk onderwerp.

CD&V heeft daarom voorgesteld een lichtspel te maken dat een leuk alternatief kan zijn voor iedereen

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

 

Hondenweide

Algemene info Vlaanderen

Tijdens de Gemeenteraad van 19 december jl. werd ook een ander voor ons belangrijk onderwerp aangesneden door raadslid Willy Stroobants: de hondenweide. Behalve dat de kosten voor de uitvoering van dit project kunnen oplopen tot €10.000, werd niet meegedeeld wat de kosten zouden zijn voor onderhoud en regelmatige restauratie. Het is namelijk zo dat grote honden graag gaten graven en dat deze regelmatig moeten worden hersteld. 

Een ander zeer belangrijk punt is de veiligheid voor de omgeving. Er was geen uitnodiging naar VBS De Wegwijzer gestuurd die nog geen 100 meter verderop ligt. Zoals u weet spelen en rennen er tijdens de spits veel kinderen vrij in de omgeving. Een stress die de honden en hun baasjes verkeerd zouden kunnen inschatten waardoor er mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

CD&V heeft daarom de gemeente verzocht om de directie van de school uit te nodigen om deze zaak te bespreken. Wij hebben ook uitdrukkelijk gevraagd de veiligheid van het concept te controleren om elk gevaar te vermijden.

Bekijk het fragment uit de gemeenteraad

Nieuws

Goedgekeurde modellijst

De leden van cd&v Boortmeerbeek gaven met overgrote meerderheid hun akkoord voor de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Dit houdt in dat een deel van de namen op de lijst reeds gekend zijn.

Alle steun voor Zomerse Dinsdagen in Hever

Als CD&V Boortmeerbeek willen wij onze steun uiten aan de organisatie van ons geliefde zomerfestival Zomerse Dinsdagen in Hever, dat elke zomer meermaals plaatsvindt op de terreinen van domein Ravestein. Dit is een belangrijk cultureel evenement dat de gemeenschap samenbrengt en een positieve bijdrage levert aan het sociale leven in onze gemeente.

Dan toch nog een fusie met Mechelen?

Dan toch nog een fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen? Het kan zomaar.
Nick Doms legt uit hoe dit kan vermeden worden.