Eén miljoen euro steun voor huisvesting jeugdbewegingen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Als kind- en jeugdvriendelijke stad investeert Roeselare sterk in haar bruisende jeugdbewegingen. Op de gemeenteraad van december polste Raadslid Stephanie Davidts naar een stand van zaken van de lokalen van de Roeselaarse jeugdverenigingen. “Met meer dan één miljoen euro subsidies deze legislatuur en nauwe opvolging zet de stad alles op alles om een antwoord hierop te bieden”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn.

Eind november werden de resultaten van het jeugdlokalenonderzoek bekend gemaakt. Dat onderzoek werd uitgevoerd door de Vlaamse jeugdbewegingen en onderzocht de staat van de jeugdlokalen in Vlaanderen. Helaas waren die resultaten niet zo goed: de huidige staat van veel lokalen in Vlaanderen laat te wensen over: een gebrek aan toegankelijkheid, verouderde faciliteiten, achterstallig onderhoud, slecht werkende of geen verwarming verwarming…

Raadslid Stephanie Davidts stelde in de gemeenteraad van december de vraag wat de stand van zaken is in Roeselare: “Er is een heel actief jeugdbewegingsleven in onze stad en ik vraag mij af of elke vereniging een (veilig) dak boven zijn hoofd heeft. Dit is met de koudere dagen zeker een aandachtspunt. Wat onderneemt de stad om hen te ondersteunen in hun huisvesting, ook voor zij die geen grote spaarpot hebben? Zijn er précaire situaties of verenigingen die extra aandacht verdienen?”

In zijn reactie gaf Schepen van Jeugd Matthijs Samyn aan dat er in Roeselare momenteel 27 jeugdverenigingen zijn, waarbij sommigen externe locaties huren terwijl anderen gebruik maken van stedelijke faciliteiten via huur- of erfpachtovereenkomsten.

Als kind- en jeugdvriendelijke stad stelt Roeselare alles in het werk om de jeugdverenigingen te ondersteunen. Er bestaat sinds 2011 een subsidiereglement voor huisvesting, en jaarlijks wordt er budget vrijgemaakt voor de bouw of renovatie van jeugdlokalen. Over de ganse legislatuur zal er zelfs meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd zijn in jeugdinfrastructuur.

De algemene kwaliteit van de jeugdlokalen in Roeselare is goed, al wees Schepen Samyn op twee specifieke situaties die extra aandacht nodig hebben: de locatie van de Durvertjes in Beveren en de locatie waar KSA Hocana en KLJ Rumbeke in Oekene samen gevestigd zijn. Voor deze twee gevallen is in 2023 een traject gestart om hun behoeften en wensen te ontdekken.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.