Discriminatie in de politiezone HBK

Publicatiedatum

Auteur

Natascha Colot

Deel dit artikel

Politiezone HBK is een ordehandhavingsdienst die instaat voor de handhaving van de openbare orde in de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen. Discriminatie op verschillende gronden is wereldwijd een veel voorkomend probleem, ook in België. Discriminatie kan zowel direct als indirect zijn en kan een aanzienlijke impact hebben op de mentale en fysieke gezondheid van het slachtoffer. In dit artikel wordt de kwestie van discriminatie in de politiezone HBK bekeken.

Achtergrond

Discriminatie is een breed begrip en kan gebaseerd zijn op iemands ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, godsdienst of overtuiging, handicap, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat iemand definieert. Discriminatie kan vele vormen aannemen, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluiting, beperking of voorkeur, bedreigingen, pesterijen of geweld.

Hoewel België een land is dat bekend staat om zijn multiculturalisme, blijft discriminatie een probleem in verschillende sectoren, waaronder de politie. Discriminatie bij de politie vormt een belangrijke bedreiging voor het vertrouwen van het publiek en ondermijnt de integriteit van de politie. Door personen te discrimineren op basis van hun ras, geslacht of andere kenmerken ondermijnt de politie haar fundamentele verantwoordelijkheid om alle leden van de gemeenschap gelijk te beschermen en te dienen.

Uit gegevens van verschillende studies in België blijkt dat de politie niet immuun is voor discriminatie. Er zijn verschillende gevallen gemeld waarin leden van de politie personen hebben gediscrimineerd. Discriminatie bij politiediensten kan ernstige gevolgen hebben, waaronder grotere spanningen tussen de politie en leden van de gemeenschap die zich gemarginaliseerd en slachtoffer voelen.


Huidige situatie

De politiezone HBK wil ervoor zorgen dat alle burgers eerlijk en met respect worden behandeld. De leiding van de politiezone heeft een reeks beleidsmaatregelen en programma's ontwikkeld om discriminatie binnen de afdeling aan te pakken. Een van de belangrijkste initiatieven is de uitvoering van het diversiteitsplan 2020-2024. Het diversiteitsplan wil een divers en inclusief personeelsbestand binnen de politieafdeling bevorderen.

Het diversiteitsplan schetst verschillende doelstellingen, waaronder het vergroten van het bewustzijn en de gevoeligheid voor diversiteitskwesties bij alle leden van de politiedienst. Het diversiteitsplan beoogt ook een grotere deelname van ondervertegenwoordigde groepen bij de politie te bevorderen. Verder beoogt het plan steun te verlenen aan slachtoffers van discriminatie en intimidatie.

De politiezone HBK heeft ook concrete maatregelen genomen om discriminatie actief aan te pakken. Een van de ingevoerde maatregelen is de uitvoering van een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminerend gedrag. De politiedienst heeft ook een klachtenprocedure ingevoerd voor het melden van discriminatie en intimidatie. De klachtenprocedure waarborgt de rechten van de klager, waaronder vertrouwelijkheid en bescherming.

 

In maart van dit jaar kwam onze politiezone in de media wegens discriminatie binnen het personeel, er werden klachten ingediend die nog onderzocht moeten worden. Tijdens de laatste vergadering kreeg onze burgemeester het woord, helaas was het duidelijk dat zij de zaak niet serieus nam en het probleem zelfs bagatelliseerde. Het is duidelijk dat zij met hand en tand zal vechten maar niet voor de slachtofers en dat is jammer want dat is geen goed signaal. Zij zou juist als eerste voor de slachtoffers moeten opkomen en alles aan het licht moeten brengen om dit soort onheil te stoppen.

Persoonlijk heb ik mijn twijfels, het is essentieel om alle problemen in onze politiezone op te helderen zodat het personeel in alle sereniteit kan werken en er een absoluut vertrouwen ontstaat tussen de burgers en onze politiezone.

Mevrouw de burgemeester, u hebt een voorbeeldfunctie, u bent gekozen door de burgers, u hebt ons in het verleden al teleurgesteld, het is tijd om uw rol serieus te nemen en te doen wat nodig is voor de tijd die u nog hebt.

Als u voelt dat u met iemand moet spreken, bel dan 1813

 

Colot Natascha

Nieuws

Kinderen baas in Boortmeerbeek

Op woensdagnamiddag 17 april 2024 zijn kinderen en jongeren baas in Boortmeerbeek.


De buitenspeeldag in Boortmeerbeek is een jaarlijkse traditie. Omwille van de weersvoorspellingen spelen we dit jaar niet buiten, maar binnen in onze sportzaal. Met tal van activiteiten zoals het voetbaltornooi (scholen), springkastelen, danssessies van 2step, lasershooting, initiatie schaken, kindergrime, voorleesmomenten van de HaBoBib en fietsgraveren is er voor ieder wat wils!


Op een dag als deze worden de drempels weggenomen en wordt buitenspelen toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Boortmeerbeek verdient beter

Een nieuwe visie voor een betrokken gemeente

Het gemeenterapport van de krant de Standaard toont aan dat het vertrouwen in het gemeentebestuur van Boortmeerbeek op een dieptepunt is. Slechts 8% van de inwoners heeft veel vertrouwen in burgemeester Karin Derua en haar team, terwijl 51% uitdrukkelijk weinig vertrouwen aangeeft. Dit plaatst Boortmeerbeek onder het gemiddelde vertrouwensniveau dat in Vlaanderen wordt waargenomen. 

Proficiat aan de sterke weggebruikers!

Twee dagen sneeuw, volle pret voor de kinderen, maar niet op weg naar school. In Boortmeerbeek zijn de fietspaden nog steeds bedolven onder een dikke laag sneeuw. Geen enkel fietspad werd geveegd, ook niet langs de belangrijke invalswegen. Niet alleen rampzalig voor kinderen op weg naar school, maar ook voor iedereen – maar zeker voor senioren – die niet-gemotoriseerd zijn huis verlaat.