Nieuws uit De Pinte

Huis-aan-huisblad april 2024

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Net zoals vele steden en gemeenten gaat De Pinte de uitdaging aan om zoveel mogelijk verharding te vervangen door groen, het zogenaamde tegelwippen.

Marian De Bie nieuw gemeenteraadslid in De Pinte - Zevergem

Tijdens de gemeenteraad van maandag 6 november 2023 legde Marian De Bie de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor cd&v in De Pinte-Zevergem. Ze vervangt Liselotte Thienpont die binnenkort samen met haar partner naar een andere gemeente verhuist.

Tweede deelwagen op het gemeenteplein

Inwoners die gebruik willen maken van een deelwagen, hebben sinds vandaag een tweede Cambio-auto ter beschikking. In afwachting van een elektrisch model, staat er een benzinewagen aan het gemeenteplein.

 

Geslaagde editie foodtruckmarkt

Na 3 geslaagde lokale markten in De Pinte en de opstart van een boerenmarkt in Zevergem, was het tijd voor een heuse foodtruck markt.

Huis-aan-huisblad juni 2023

Ons huis-aan-huisblad van juni 2023 kan je hier terugvinden.

Een vernieuwd station voor De Pinte

Op uitdrukkelijke vraag van het gemeentebestuur investeren NMBS en Infrabel de komende jaren stevig in de modernisering en een betere toegankelijkheid van het station van De Pinte.

Zo komen er hogere en langere perrons met gloednieuwe luifels en uitrusting. Om de toegankelijkheid helemaal te verbeteren, krijgt elk perron een lift. Ten slotte zal ook de onderdoorgang volledig worden vernieuwd. De voorbereidende werken starten in 2024, zodat iedereen tegen 2026 kan genieten van een modern station.

Platanen en een veilig fietspad kunnen wél samen in de Bommelstraat

De afgelopen maanden werd verder gezocht naar een gedragen oplossing voor de aanleg van het fietspad in de Bommelstraat. Dat fietspad is noodzakelijk om de veiligheid te garanderen van fietsers tussen de Pintestraat en de spoorwegovergang, en zeker die van de kinderen en hun ouders in de omgeving van ’t Bommeltje.

De Pinte geeft samen met inwoners het goede voorbeeld in bescherming van het klimaat

De klimaatverandering plaatst de hele wereld voor uitdagingen en dat is in onze gemeente niet anders. Daarom wil het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven door zelf verschillende inspanningen te leveren voor de bescherming van het klimaat. Die inspanningen staan in het nieuwe klimaatactieplan 2030 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De doelstellingen zijn helder: de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% verminderen én onze gemeente voorbereiden op extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast.

Meer laadpalen voor elektrische wagens

Steeds meer inwoners kiezen bewust voor een elektrische wagen en dus moeten we zorgen voor voldoende oplaadmogelijkheden. Momenteel zijn er al dertien laadpalen in zowel De Pinte als Zevergem, maar onderzoek toont aan dat onze gemeente nood heeft aan minstens twintig publieke laadpalen om klaar te staan voor de toekomst.