CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Op zaterdag 6 oktober werden in het CD&V-lokaal in de H. Consciencestraat de 39 kandidaten voor de verkiezingen in oktober voorgesteld door burgemeester Kris Declercq en voorzitter Sander Braeye. De lijst is een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten, van jong geweld en wijs grijs, van sterke vrouwen en ambitieuze mannen, van trotse Roeselarenaars, afkomstig uit de stad en uit de deelgemeenten Beitem, Beveren, Oekene en Rumbeke.  

CD&V-voorzitter Sander Braeye:

‘Onze sterk vernieuwde ploeg telt 39 kandidaten vol talent die het Roeselare van vandaag weerspiegelen. Op de lijst zien we mensen uit alle hoeken van de stad, met uiteenlopende jobs en van alle leeftijden. Heel wat  kandidaten nemen ook voor het eerst een politiek engagement op.  CD&V is de eerste partij in Roeselare die een volledige lijst kan voorstellen.’ 

Burgemeester Kris Declercq: 

‘Roeselare is de voorbije jaren op tal van gebieden vooruit gegaan. Ik ben trots dat we met onze krachtige ploeg de voorbije zes jaar vrijwel alle 500 maatregelen uit ons bestuursakkoord konden uitvoeren  en dat we de moeilijke corona-en crisisjaren met heel wat sociale en economische uitdagingen zorgvuldig konden aanpakken. CD&V-Lijst Burgemeester is een echte stadslijst voor alle Roeselarenaars met enkele belangrijke prioriteiten. Via een eigen overlastkorps zorgen we voor een veilige en propere stad. We werken verder aan groene en bereikbare woonbuurten en aan een haalbare mobiliteit. We creëren kansen voor onze ondernemers en hebben oog voor de actuele samenlevingsproblemen. Ik ben enthousiast om met dit stevige team Roeselare nog sterker te maken.’ 

CD&V - Lijst Burgemeester 

CD&V trekt naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. Daarmee wil de partij beklemtonen dat Kris Declercq, huidig burgemeester, de absolute kopman is die met een gedreven team ook de komende zes jaar verder wil bouwen aan onze prachtige stad voor alle Roeselarenaars. 

De weg naar een programma voor Roeselare 

De voorbije maanden werden in diverse ‘CD&V-jij maakt Roeselare’-ateliers de krijtlijnen van ons programma besproken via open ontmoetingen, waar vele Roeselarenaars aan deelnamen. Diverse thema’s kwamen aan bod: veiligheid, integratie, welzijn, senioren, erfgoed, waterkwaliteit, zwerfvuil… Ook jong cd&v organiseerde twee ateliers over betaalbaar wonen en uitgaan & vrije tijd.  

Luisteren naar de Roeselarenaar 

De volgende weken trekken de CD&V-Lijst Burgemeester-kandidaten er op uit om via een huis-aan-huis-enquête deze ideeën verder af te toetsen met de Roeselarenaars en er hun advies over te vragen. De bevraging wordt ook online gelanceerd als ‘Roeselare Kiest’.  

Het resultaat van deze bevraging wordt op 8 september voorgesteld op Kris Zomert op het Kerelsplein.  

 

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.