Boortmeerbeek verdient beter

Publicatiedatum

Auteur

Nick Doms

Deel dit artikel

Een nieuwe visie voor een betrokken gemeente

Het gemeenterapport van de krant de Standaard toont aan dat het vertrouwen in het gemeentebestuur van Boortmeerbeek op een dieptepunt is. Slechts 8% van de inwoners heeft veel vertrouwen in burgemeester Karin Derua en haar team, terwijl 51% uitdrukkelijk weinig vertrouwen aangeeft. Dit plaatst Boortmeerbeek onder het gemiddelde vertrouwensniveau dat in Vlaanderen wordt waargenomen. 

Eén van de voornaamste redenen voor dit gebrek aan vertrouwen is het mislukte fusieplan met Mechelen, dat zonder inspraak van de bevolking werd voorgesteld en uiteindelijk werd afgeblazen na hevig protest. Bovendien is slechts 34% van de inwoners tevreden over de communicatie vanuit de gemeente, wat wijst op een gebrek aan transparantie en responsiviteit.

 

Open VLD is tegen moeten, maar wij zeggen: "Dit moet beter". Boortmeerbeek verdient beter.

Boortmeerbeek verdient een gemeentebestuur dat luistert naar de noden en wensen van haar inwoners, dat samenwerkt met andere gemeenten zonder haar eigenheid te verliezen, dat investeert in duurzame en sociale projecten die de leefbaarheid en de cohesie verhogen. Boortmeerbeek verdient een nieuwe visie voor een betrokken en hechte gemeente.

Een van de belangrijkste thema’s die mij nauw aan het hart liggen, is verkeersveiligheid. Ik weet dat dit ook een grote bezorgdheid is voor veel inwoners van Boortmeerbeek, die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van een onveilig en onaangenaam verkeer. Uit de analyse van de Standaard blijkt dat een significant deel van de Boortmeerbekenaars vindt dat er te snel wordt gereden in onze gemeente. Van sluipverkeer heeft 44 procent last, vooral tijdens de spitsuren in het anders rustige Schiplaken. Dit leidt tot meer lawaai, luchtvervuiling, stress en ongevallen. Ik wil het sluipverkeer in de gemeente verminderen, door de verkeerscirculatie te optimaliseren, door alternatieve routes aan te bieden, en door samen te werken met andere gemeenten en instanties.

Het huidige gemeentebestuur heeft te weinig gedaan om deze problemen aan te pakken. Het toont geen duidelijke visie of actieplan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is te weinig rekening gehouden met de mening van de burgers, die meer inspraak willen in de mobiliteitsplannen. Er zijn te weinig alternatieven, zoals het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, die een duurzame en gezonde mobiliteit kunnen bevorderen.

 

Samen met u wil ik deze visie wel realiseren.

Ik geloof in een politiek die dicht bij de mensen staat, die dialoog en participatie bevordert, en die constructief is. Ik wil me inzetten voor een Boortmeerbeek waar iedereen zich thuis voelt, waar burgers hun stem kan laten horen, waar iedereen kan genieten van een kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving.

Ik wil u ook uitnodigen om uw mening en suggesties te delen met mij, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor onze gemeente. Ik hoop dat u verder leest en dat u zich aangesproken voelt door mijn boodschap.

 

Boortmeerbeek verdient beter, en tesamen kunnen we dat waarmaken.

 

Nick Doms

[email protected]

Nieuws

Proficiat aan de sterke weggebruikers!

Twee dagen sneeuw, volle pret voor de kinderen, maar niet op weg naar school. In Boortmeerbeek zijn de fietspaden nog steeds bedolven onder een dikke laag sneeuw. Geen enkel fietspad werd geveegd, ook niet langs de belangrijke invalswegen. Niet alleen rampzalig voor kinderen op weg naar school, maar ook voor iedereen – maar zeker voor senioren – die niet-gemotoriseerd zijn huis verlaat.

Koekezingen - Wij staan er op zondag!

Het is typerend voor de besluiteloosheid van het huidige gemeentebestuur dat er geen beslissing kan genomen worden rond het koekezingen. CD&V Boortmeerbeek is alvast wel duidelijk en wij houden de traditie in ere om koekezingen op 31/12 te vieren. 

Sfeerbeelden kerstmarkt

Enkele sfeerbeelden van onze stand op de kerstmarkt.