Boortmeerbeek als Vlaams-Brabantse gemeente

Publicatiedatum

Auteur

Bert Meulemans

Deel dit artikel

Eén jaar geleden

Dag op dag een jaar geleden kondigden burgemeester Karin Derua en Vlaams minister Bart Somers (beiden Open VLD) op een persconferentie de fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek aan. Eerst werden de geruchten nog in alle toonaarden ontkend, maar op 19 april 2022 omstreeks 9:30 was het officieel. Aanvankelijk was N-VA de plannen genegen maar onder druk van de bevolking namen ze afstand. Later heette het bij de burgemeester ‘dat het enkel een onderzoek betrof’. Maar onder luid protest van de Boortmeerbeekse bevolking en na enkel woelige gemeenteraden, werd het fusieplan (voorlopig?) opgeborgen. 

In Boortmeerbeek zou de gemeenteraad de hele fusie-idee ‘bestuderen’ en ‘objectiveren’. De gemeenteraad is daarop welgeteld één keer samengekomen. Nadien werd het oorverdovend stil. Blijven de initiatiefnemers van toen achter de fusie-idee staan? Strooien zij de bevolking zand in de ogen?

 

Samenwerking

CD&V is groot voorstander van een goede en intense samenwerking met onze buurgemeenten. In 2006 was Bert Meulemans (CD&V-schepen van cultuur) medearchitect van Habobib, de gemeenschappelijke bibliotheek van Haacht en Boortmeerbeek. Deze succesvolle samenwerking werd recent nog verdergezet onder luid applaus en unaniem bejubeld op de gemeenteraad. 

Voor Bert Meulemans was dat maar een eerste stap. Verdere samenwerking diende prioritair gezocht in het machine- en wagenpark, in de ondersteunende diensten (bv. informatica), in het stroomlijnen van het sport- en cultuuraanbod en beleidsmatig, op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit (zaken die niet stoppen aan de gemeentegrens). Wij ondersteunen dan ook ten volle het onderzoek naar een samenwerking met Zemst om een zwembad te realiseren. 

 

CD&V vraagt:

  1. Het verder zetten van de werkzaamheden door de gemeenteraad rond de fusie, het versterken van de eigen bestuurskracht en de mogelijke samenwerkingen met buurgemeenten. Wij vragen een doorstart van de werkzaamheden in een echte gemeenteraadscommissie o.a. om de realisatie van het zwembad op te volgen. 
  2. Een duidelijke bevestiging van Boortmeerbeek als Vlaams-Brabantse gemeente door het plaatsen van officiële borden Vlaams-Brabant op de grens met Mechelen.

De gemeente dient het voortouw te nemen door de borden zélf te plaatsen langs de eigen gewestwegen:

  • In de Trianonwijk op de Berkenlaan*, de Lindelaan, de Wilgenlaan
  • In Hever op de Muizenseweg
  • In Boortmeerbeek op de Rijmenamsebaan*

Verder vragen we dezelfde vraag officieel te richten aan:

  • De Vlaamse Waterweg nv voor de plaatsing op het fietspad aan de Vaart ter hoogte van het kruispunt met de Trianonlaan* en op de Dijledijk
  • AWV de plaatsing op de N26 Leuvensesteenweg ter hoogte van kruispunt Den Tip*

* prioritair

 

 

We hijsen de vlag van Vlaams-Brabant

Om deze vragen kracht bij te zetten, hebben we samen met gedeputeerde Tom Dehaene op woensdag 19 april om 9:30 u (het moment waarop vorig jaar de persconferentie over de fusie startte) symbolisch de vlag van Vlaams-Brabant gehesen op de grens met Mechelen ter hoogte van kruispunt Den Tip (Hever Trianonlaan – Leuvensesteenweg).

In de pers

VRT NWS - Fusie plan tussen Boortmeerbeek en Mechelen is 1 jaar oud, lokale CD&V pleit voor samenwerking in plaats van fusies

HLN - Eén jaar na de fusieplannen: CD&V vraagt om officiële provincieborden op grens met Mechelen

Nieuwsblad - En plots verscheen er Vlaams-Brabantse vlag op provinciegrens, jaar na start van fusieperikelen: "Ik dacht dat het een 1 aprilgrap was"

Nieuws

Dan toch nog een fusie met Mechelen?

Dan toch nog een fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen? Het kan zomaar.
Nick Doms legt uit hoe dit kan vermeden worden.

Nick Doms kandidaat voor het Vlaams Parlement

Ook deze verkiezingen vaardigt cd&v Boortmeerbeek iemand af als kandidaat bovenlokaal. Nick Doms uit Boortmeerbeek staat op de lijst voor het Vlaams Parlement. 

Kinderen baas in Boortmeerbeek

Op woensdagnamiddag 17 april 2024 zijn kinderen en jongeren baas in Boortmeerbeek.


De buitenspeeldag in Boortmeerbeek is een jaarlijkse traditie. Omwille van de weersvoorspellingen spelen we dit jaar niet buiten, maar binnen in onze sportzaal. Met tal van activiteiten zoals het voetbaltornooi (scholen), springkastelen, danssessies van 2step, lasershooting, initiatie schaken, kindergrime, voorleesmomenten van de HaBoBib en fietsgraveren is er voor ieder wat wils!


Op een dag als deze worden de drempels weggenomen en wordt buitenspelen toegankelijk gemaakt voor iedereen.