Welkom bij cd&v-Aalst

Het gaat voor ons over alle Aalstenaars, over wie in het centrum, in de verschillende wijken en in de deelgemeenten woont. We willen de Aalstenaars een perspectief geven, een plek waar je graag leeft, werkt, speelt en ontspant. Een plek waar je een toekomst kan opbouwen. En dat vanuit onze unieke kijk op de samenleving. Met een klemtoon op ieder van ons, op de unieke mens en zonder zondebokken te zoeken. Met aandacht voor heel nabije dienstverlening. In een respectvolle dialoog met alle Aalstenaars.

Wil je ons iets laten weten? Heb je een voorstel om Aalst beter te maken? Mail ons op [email protected] 

Onze sociale media

Onze mensen

Aalst Nieuws

cd&v-Aalst is niet te spreken over het schrappen van de UiTPAS voor sport

Cd&v, Groen en Vooruit zijn niet te spreken over schrapping UiTPAS in subsidiereglement

Het stadsbestuur wil het subsidiereglement voor cultuur, jeugd en sportverenigingen op de eerstvolgende gemeenteraad aanpassen, waardoor een UiTPAS niet langer een verplichting zou zijn voor de sportclubs. Oppositiepartijen Groen, cd&v en Vooruit zijn hierover niet te spreken.

Door het gebruik van een kansenpas krijgen Aalstenaars die het financieel niet breed hebben toch toegang tot cultuur, jeugd en sportactiviteiten in onze stad. Door de beslissing van het stadsbestuur dreigen kwetsbare mensen uitgesloten te worden van sportactiviteiten, maar worden ook kansen ontnomen voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor hun inclusie in de samenleving. Onbegrijpelijk, als je weet dat Aalst 1 van de pionierssteden was in Vlaanderen bij de ontwikkeling van de UiTPAS enkele jaren terug.

Krachtlijnen voor ons verkiezingsprogramma

De partijraad van Cd&v-Aalst heeft vijf krachtlijnen vastgelegd die in haar verkiezingsprogramma zullen worden verwerkt. De krachtlijnen zullen als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen dat in het voorjaar van 2024 zal worden voorgesteld. Politiek in Aalst moet over inhoud gaan, over het beleid dat zal worden gevoerd, over de accenten die we daarin willen leggen. In welk Aalst willen we wonen, werken, leven en genieten? Wat is onze droom voor Aalst? Hoe zullen we in Aalst met elkaar samenleven en niet langer naast elkaar leven?

Met deze vijf krachtlijnen wordt daarbij een eerste stap gezet. Ze zullen verwerkt worden in onze voorstellen die zullen handelen over betaalbaar wonen, mobiliteit, dienstverlening aan de bevolking, inrichten van de open ruimte, sociaal beleid en armoedebeleid, een beleid dat ondernemen ondersteunt, de steun aan het verenigingsleven etc.

Verbindend besturen

Op de gemeenteraad van 20 september deed Theo Nsengimana een oproep voor verbindend bestuur. Het stadsbestuur moet initiatieven nemen en ondersteunen die de diverse samenleving bij elkaar houden, die ervoor zorgen dat we in Aalst samen leven en niet naast elkaar.