Filip Van De Winkel

Gemeenteraadslid

Filip Van De Winkel, pas 60 geworden, is gelukkig getrouwd met Tineken Guns en vader van 5 kinderen. Sinds 1987 werkt hij op de Prefectuur van het Sint-Jozefscollege-Humaniora. Filip is theaterman (Aabazjoer, Catharinisten, TAL, Compagnie Gardavoe, ...) en spendeerde bewust de laatste jaren meer tijd in zijn politiek engagement dan op de bühne, onder het motto 'Als ge iets doet, doe het dan goed!'

Als politicus is Filip permanent op zoek naar meerwaarden voor onze stad en deelgemeenten. Hij zet graag zijn tanden in dossiers rond o.a. fietsdiefstallen, carnaval, geurhinder. Daarnaast brengt hij nieuwe ideeën in bespreking rond o.a. spreekbalkon, stadszichten, stadsgidsen, burenbemiddeling, ... en Chipka!

Filip wil van onze stad een moderne, bijdetijdse stad maken, trendsettend, aantrekkelijk, gastvrij, boeiend multicultureel met dat typisch Oilsjters DNA... Hij ziet fantastische kansen voor onze stad bij een vrijgave van het eiland Chipka. Wil, in samenspraak met Tereos, op zoek naar een logische exit-op-verantwoorde-termijn van het bedrijf uit de stad. In dit geleid(elijk) vertrek moet worden ingecalculeerd dat dit niet mag resulteren in sociale wantoestanden op het vlak van o.a. werkgelegenheid. De economische surplus van een vrijgekomen site van dergelijke omvang in hartje Aalst is grenzeloos. Het uitgraven van de Oude Dender als slotstuk van dit megaproject leidt finaal tot een immens grote toeristische, economische attractie!