Artikels met het label: "2024"

Krachtlijnen voor ons verkiezingsprogramma

De partijraad van Cd&v-Aalst heeft vijf krachtlijnen vastgelegd die in haar verkiezingsprogramma zullen worden verwerkt. De krachtlijnen zullen als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen dat in het voorjaar van 2024 zal worden voorgesteld. Politiek in Aalst moet over inhoud gaan, over het beleid dat zal worden gevoerd, over de accenten die we daarin willen leggen. In welk Aalst willen we wonen, werken, leven en genieten? Wat is onze droom voor Aalst? Hoe zullen we in Aalst met elkaar samenleven en niet langer naast elkaar leven?

Met deze vijf krachtlijnen wordt daarbij een eerste stap gezet. Ze zullen verwerkt worden in onze voorstellen die zullen handelen over betaalbaar wonen, mobiliteit, dienstverlening aan de bevolking, inrichten van de open ruimte, sociaal beleid en armoedebeleid, een beleid dat ondernemen ondersteunt, de steun aan het verenigingsleven etc.